Pressemeddelelse fra Dansk Polarcenter

København, den 12. oktober, 2006


Dansk Polarcenters magasin

Kontakt
Redaktør Jane Benarroch
Tlf. 7248 8119Pressebilleder

Foto: Richard Martin.

En søjle saves over. Samme søjle blev også savet over i 2002 og var i mellemtiden vokset små 60 centimeter. I laboratoriet vil mikrobiologerne senere tage prøver fra forskellige områder i søjlen for at se, hvilke bakterier der lever i det fjendtlige miljø.


Foto: Richard Martin

Under sommerens feltarbejde i Ikkafjorden borede dykkerne sonder ind i en tyk søjle af ikait. Sonderne vil de næste mange måneder sende informationer om pH-værdier, temperatur, saltholdighed og iltindhold til en lille computer, så forskerne kan følge variationerne inde i søjlerne over en periode på flere år.