Indhold Polarfronten 2/06

Flere midler til grønlandsforskning
Nye tal fra Dansk Center for Forskningsanalyse viser, at udgifterne til den grønlandsrelaterede forskning øges.

Fedme på fremmarch
Mere end hvert femte grønlandske skolebarn er overvægtig, og der er sket en tredobling af overvægtige børn fra 1980 til 2004.

Bordets glæder under stærk forvandling
Det har ikke gjort kosten sundere, at grønlændernes traditionelle mad de seneste 30 år er blevet fortrængt af importerede fødevarer.

Kunst i Kristi billede
Billeder og tegninger har en stor del af æren for, at grønlænderne i 1700-tallet så hurtigt lod sig omvende til kristendommen.           

Den sidste polyhistor
H. C. Petersen har en omfattende materialesamling, som han gerne ser, at yngre forskere får adgang til.

Slædehunde som stand-ins
Eksperiment med slædehunde viser, at miljøgifte svækker isbjørnes immunsystem.

Kviksølv i bjørnehår
Kviksølvindholdet i naturen har siden 1970’erne været på vej ned i Østgrønland, mens det stadig stiger i Vestgrønland.

I kamp med vejrguderne
Forskningskampagnen Forskning i Nord har været plaget af dårligt vejr, men er alligevel kommet godt i gang.

Tangsherry og fårefoder
Et nordisk samarbejdsprojekt  undersøger mulighederne for at udnytte  alger i erhvervsudviklingen af Sydgrønland.

Vågent øje på isranden
Et nyt moniteringsprogram vil give systematisk overvågning af afsmeltningen fra Indlandsisens rand.

Kommentar
Dansk bidrag til overvågning af Grønlands indlandsis.

Sprog på spil
Mange steder i Arktis taber de eskimoiske sprog terræn i forhold til majoritetssprogene.

Google Earth: Nu med havis og hvalrosser
Google Earth formidler forskningsviden og danske forskere er fremme i første geled.

En uventet alliance

Download hele Polarfronten 2/06