Måling af kulstøv i isranden.
Foto: projektet
Isranden.
Foto: projektet
Kryokonithul.
Foto: projektet

På hårdt arbejde ved isranden
Glaciologen Carl Egede Bøggild, UNIS, har sammen med sine kolleger Steve Warren og Richard Brandt fra University of Washington og Kendrick Brown fra GEUS afsluttet sit feltarbejde, som har haft til formål at undersøge det såkaldte "sorte kulstof", som findes i isen i form af sodpartikler. Sodpartikler absorberer 50-200 gange mere solvarme end andre par-tikler, og på isen fungerer de kulsorte partikler som solfangere, der forstærker afsmeltningen.

- Vi drog mod Station Nord mandag den 24 juli noget skeptiske, idet helikopterstyrtet en uge før varslede store forsinkelser og gjorde det usikkert, om vi overhovedt ville nå vores lokalitet ved isranden i Kronprins Christians Land, fortæller Bøggild.


Planen var nemlig, at holdet skulle flyves ud til det utilgængelige område med helikopter. Mens holdet dagen efter diskuterede de mulige alternativer, viste det sig, at Twin Otteren skulle flyve brændstof til Lambert Land. Det var derfor muligt at indlægge en rekognoscering til projektets feltområde for at se på mulighederne for at lande der med et Twin Otter fly.


- Det eneste flade område ved vores feltlokalitet var imidlertid fyldt med kampesten og gjorde det umuligt at lande. Men fem kilometer derfra i luftninje lykkedes det de meget kompetente piloter at finde en brugbar landingsbane, fortæller Carl Bøggild.


Næste dag blev holdet fløjet til området, hvor de brugte nogle dage på rekognoscering og på at analysere isranden. Konklusionen var imidlertid, at kun den oprindelige lokalitet gav ordentlig adgang til de områder, som projektet ville undersøge, og da det tog næsten fire timer at tilbagelægge de fem kilometer ad snørklede og besværlige veje, var det nødvendigt at flytte lejren.


- Endnu engang trådte logistikerne på Station Nord til og fik arrangeret en lejrflytning den 30. juli, hvor det lykkedes den magiske kaptajn Jim fra Kenn Borek at lande på den landingsbane, vi havde ryddet for sten, fortæller Carl Bøggild.


Herefter stod det på to ugers dataindsamling, som forløb ganske godt trods et ustadigt vejr og ret kraftig vind, som gav problemer med det elektroniske udstyr. De fleste målinger blev foretaget langs et profil af nedborede stager fra isranden til snelinien ca. fem kilometer inde på isen. Holdet foretog også målinger af overfladens reflektionsforhold med et avanceret spektromenter og af støvfordeling og kryokonithuller, hvor støv samles i lodrette huller, der i kraft af mørkt materiale smelter sig op til 30 cm ned i isen.


De indsamlede prøver til bestemmelse af 'sort kulstøv' vil i efteråret blive analyseret i laboratoriet og sendt til datering. Allerede nu vurderer forskerne, at de har indsamlet data nok til at kunne bidrage med et indlæg i december på AGU (American Geophysical Union) i San Francisco.


- Vi takker DPC, samt både helikopter- og Twin Otter besætningen for en særdeles fleksibel og hjælpsom indsats. Samtidig håber vi, at det gode samarbejde mellem dansk forskning i nord og UNIS får lov til at fortrsætte de kommende år, lyder det afslutningsvist fra Carl Bøggild.


Poul-Erik Philbert