Ikka Ekspeditionen 2006 på EMUen
Som et af Galathea 3 Ekspeditionens landbaserede projekter vil Undervisningsministeriet producere inspirationsmateriale til lærere i folkeskolen og gymnasiet. Materialet vil indeholde info fra de tidligere ekspeditioner til Ikkafjorden, og vil blive lanceret sidst i august på Undervisningsministeriets portal EMU.

Galathea 3 på EMUen


EMUen - Galathea 3s mascot