Dykkerne har boret tre sonder ind i ikait-søjlen. Sammen med en referencestation et par meter længere væk skal de i de kommende år måle pH, temperatur, iltindhold, saltholdighed m.m. inden i søjlerne. Foto: Richard Martin.
Dykker Uffe Wilken er ved at sætte en slange på den sprøjte, der for 10 år siden blev boret ind i ikait-søjlen. Efterfølgende tappes der vand ved hjælp af en pumpe på overfladen. Foto: Richard Martin.
Lejrfeltet. Her havde Ikka-projektet allerede i 1996 etableret et undervandslaboratorium, hvorfra der bl.a. blev tappet vand. Stedet er ideelt, fordi der kan arbejdes på en samling søjler kun 25 meter fra klippevæggen i højre side af billedet. Foto: Uffe Wilken.
Vinderne af MIKRObiologernes Galathea 3 konkurrence Malik Lund og Jasmin Bagge i færd med at filtrere vand, dykkerne har tappet fra ikait-søjlernes indre.
Foto: Uffe Wilken.
Dykker Uffe Wilken i færd med at save en søjle af ikait over. Foto: Richard Martin.
Dykkerens overskårne søjle, savet op i mindre stykker. Linealen er 15 cm lang. Stykket mærket 1 er ny ikait, der er vokset til efter 2002, hvor søjlen også blev savet over.
Foto: Uffe Wilken
Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender Josef Motzfeldt kigger ned i mikrobiologernes vækstmedier sammen med chefen for Grønlands Kommando (GLK), admiral Niels Erik Sørensen og dykker Richard Martin. Josef Motzfeldt var med forsvarsminister Søren Gade på besøg hos GLK.
Foto: Uffe Wilken
Josef Motzfeldt, Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender, på snorkeldyk i Ikkafjorden sammen med Uffe Wilken.
Foto: Richard Martin
Søjle af ikait fra den centrale del af søjleområdet (Lejrfeltet). Denne søjle blev savet midt over i 2002. På søjlens øverste bleghvide del kan man se, at der er vokset 50-70 cm frisk ikait siden da. På den nederste, ældste del af søjlen kan man se en kraftig vækst af kalkrødalger. Rødalgerne er med til at stabilisere søjlerne, så de ikke falder sammen.
Foto: Richard Martin.
I 1996 borede dykkere plasticsprøjter ind i tre ikait-søjler på bunden af Ikkafjorden. Ti år efter kan sprøjterne stadig bruges til at tappe kildevand fra det indre af søjlerne. Vandet fra søjlerne var afgørende for at kunne opstille en model for dannelsen af søjlerne, fordi vandet indeholder stoffer, der kan bruges som en form for sporstoffer. Vandet i søjlerne har en pH på 10,4 og en temperatur på 2-4 grader.
Foto: Richard Martin.
Kemisk krigsførelse?
Nej, biologisk indsamling i regnvejr!
Biologer og de to vindere af MIKRObiologernes Galathea 3 konkurrence registrerer vandprøver, der er indsamlet i søer på bjergmassivet over Ikkafjorden. Regnen var massiv!
Foto: Malik Lund.
Vinderne af MIKRObiologernes Galathea 3 konkurrence Malik Lund og Jasmin Bagge flankerer mikrobiologen Anders Priemé.
Foto: Mariane Schmidt.