Danish Polar Center Publication No. 14, 2004

De grønlandske lokalmuseer. Rapport om museernes vilkår i 2004.

Af Naja Illeris

Danish Polar Center Publication No. 14. Copenhagen , Danish Polar Center, 2005. 31 plus 41 sider. Pris: 100 DKK. Dansk og grønlandsk tekst. ISBN 87-90369-79-3

Rapporten handler om de 14 hjemmestyre-godkendte lokalmuseer i Grønland og er skrevet på baggrund af besøg på museerne i løbet af 2002-2004. Første hovedafsnit gennemgår kortfattet hvert enkelt museum på en række punkter, bl.a. personale, samlinger, formidling, undersøgelser og udviklingsplaner.

Andet hovedafsnit sammenfatter og kommenterer museernes situation og behov. Der lægges vægt på at museumsarbejdet omfatter både undersøgelser, indsamling og formidling foruden registrering og opbevaring, idet god og spændende formidling forudsætter undersøgelser/forskning. For at løfte disse opgaver har museerne stærkt brug for veluddannede medarbejdere. Den lokale forankring og det lokale samarbejde er afgørende for lokalmuseerne. Men også samarbejdet udadtil er nødvendigt for de små enheder. Rapporten afsluttes med en diskussion af fremtidsperspektiverne for lokalmuseerne i forbindelse med den kommende kommunalreform.