Om Polarfronten
Polarfronten er Dansk Polarcenters magasin om forskning i Grønland og de polare egne.

Magasinet, der udkommer fire gange årligt, bringer i kort og velillustreret form nyheder og baggrundshistorier fra polarforskningens arbejdsmark.

Magasinet henvender sig primært til forskere og andre med tilknytning til polarforsknings-området, men har også mange almindeligt polarinteresserede læsere.

Polarfrontens redaktion
Peter Sloth (ansv.)
Jane Benarroch (redaktør)
Poul-Erik Philbert (redaktør)
Irene Seiten (layouter)
Henning Thing
Uffe Wilken


Kontakt redaktionen på


Abonnement
Vores blad Polarfronten er under omlægning, og DPC modtager ikke længere betaling for abonnement. Gamle abonnenter vil fortsat modtage bladet, mens nye abonnenter kan tegne abonnement uden vederlag. Konatkt redaktionen på


Polarfronten 1/07

Polarfronten 4/06

Polarfronten 3/06

Polarfronten 2/06