Hans Ramløv

Polarforsker på Galathea 3
Mandag 15. maj 2006

Endnu et polart forskningsprojekt er med, når den traditionsrige Galathea 3-ekspedition stævner ud fra Københavns Havn den 11. august i år.

En bevilling fra VILLUM KANN RASMUSSEN FONDEN på 300.000 kr. sikrer, at endnu et hold polarforskere er ombord på Forsvarets inspektionsskib Vædderen, når den tredje Galathea-ekspedition skydes i gang i august i år.


Det er lektor Hans Ramløv og hans forskergruppe fra Institut for Biologi og Kemi ved Roskilde Universitetscenter, der har modtaget bevillingen til forskningsprojektet om antifryseproteinsystemer hos antarktiske fisk med specielt henblik på ”Antarktisk Sølvfisk Pleurogramma antarcticum”.

"For forskningen i fiskeantifryseproteiner betyder bevillingen, at vi fremover vil få større indsigt i antarktiske fisks antifryseproteiner og dermed blandt andet øge forståelsen af antifryseproteinernes virkemåde. Vi vil også blive klogere på antifryseproteinernes betydning for den antarktiske sølvfisk, der spiller en betydelig rolle i det antarktiske oceans økosystem", fortæller Hans Ramløv.

Bevillingen betyder desuden, at der under Hans Ramløvs laboratorium kan oprettes en hjemmeside, der informerer bredt om Galathea-ekspeditionen og mere detaljeret om projektet med de fryseresistente fisk, der lever i polare og tempererede have. 


I alt 71 forskningsprojekter er med på Galathea 3, der er den største danske forskningsekspedition i mere end 50 år. Formålet med ekspeditionen er at styrke dansk forskning – ikke alene i kraft af de forskningsprojekter, som har fået plads på ekspeditionen, men også i forhold til rekrutteringen af den kommende generation af forskere.


Tidligere har bl.a. forskningslektor Nikolaj Blom fra Center for Biologisk Sekvensanalyse ved DTU modtaget en bevilling på én million kroner til et polart forskningsprojekt ligeledes fra VILLUM KANN RASMUSSEN FONDEN. Nikolaj Bloms Galathea 3-projekt hedder ”Polarhavenes DNA” og vil blive gennemført i Arktis på strækningen mellem Thorshavn på Færøerne til Nuuk i Grønland.


Yderligere oplysninger:
Lektor Hans Ramløv, Institut for Biologi og Kemi, Roskilde Universitetscenter, tlf.: 4674 2737 / 4674 2779, mobil: 3024 9160, e-mail: .


Kommunikationschef Hanne Preisler, Roskilde Universitetscenter, tlf: 4674 2033, mobil: 4041 8318, e-mail:


Jane Benarroch