Pressemeddelelse fra Dansk Polarcenter
Den 2. maj 2005


Dansk Polarcenters populærvidenskabelige nyhedsmagasin Polarfronten er udkommet. Udover en artikel, hvor Grønlands Hjemmestyre skitserer planerne for trofæjagt på isbjørne, henleder vi især opmærksomheden på en artikel om Jakobshavn Isbræ, som trækker sig tilbage.

Jakobshavn Isbræ på skrump

Den verdenskendte Jakobshavn Isbræ ved Ilulissat skrumper i disse år med stormskridt, og satellitbilleder viser, at den fra 1960’erne til 2003 har trukket sig hele 11 kilometer længere mod øst. Langt størstedelen af isen er forsvundet siden slutningen af 1990’erne, for bræen har ligget nogenlunde stabilt fra 1960’erne og viste i årene 1991 til 1997 oven i købet tegn på, at den var ved at tage på igen.


Ole Bennike fra Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) forklarer tilbagetrækningen med, at havisen i Isfjorden og isen i Indlandsisens randområde er blevet tyndere og derfor ikke kan fastholde grebet om den store isbræ, som flyder ud i Ilulissat Isfjord med en hastighed på 34 meter i døgnet. Derimod har Ole Bennike sværere ved at give et klart svar på, hvorfor kælvningen pludselig sker i så dramatisk et tempo. Men han peger på, at det kan skyldes den globale opvarmning, som af mange forskere opfattes som en tikkende bombe under verdens gletschere.


- Næsten alle gletschere på Jorden smelter tilbage i disse år. For eksempel er det formentlig kun et spørgsmål om årtier, inden gletscherne i Afrika er helt borte. Efter min mening er det sandsynligvis en konsekvens af den menneskeskabte drivhuseffekt, siger Ole Bennike.


Trods den aktuelle tilbagesmeltning er der ifølge Ole Bennike ingen grund til at frygte, at Ilulissat Isfjord ender med at blive en helt almindelig grønlandsk fjord uden de smukke, tætpakkede isfjelde. Dertil dræner Jakobshavn Isbræ for stor en del Indlandsisen. Årligt strømmer nemlig ca. 50 kubikkilometer is ud gennem Jakobshavn Isbræ, som er det største isafløb fra Indlandsisen.


Flere oplysninger hos Ole Bennike, GEUS, tlf. 8814 2363, obe@geus.dk

 

Kontakt
Redaktør Poul-Erik Philbert
Tlf. 7248 8105