Pressemeddelelse fra Dansk Polarcenter
Den 7. juli 2005

Dansk Polarcenters populærvidenskabelige nyhedsmagasin Polarfronten 2/05 er netop udkommet. Udover artiklen "Russisk roulette" om nye kontroversielle boreplaner i Lake Vostok i Antarktis, henleder vi især opmærksomheden på en artikel om Grønlands økonomi, der i fremtiden vil være afhængig af bedre uddannelse til børnene.

En kontrakt mellem politikere og befolkning
Der findes kun en sikker vej til en bæredygtig grønlandsk økonomi: en bedre uddannet befolkning. Formanden for Det Rådgivende Udvalg, Christen Sørensen, peger på, at det vil kræve en samfundskontrakt mellem politikere og befolkning i Grønland om at give børnene mere omsorg.

Den grønlandske økonomi har i 2004 været under pres. Alligevel er det lykkedes at fastholde en moderat fremgang i den økonomiske aktivitet, så f.eks. ledigheden har været lavere i 2004 end året før.


Mere uddannelse
Men selvom den grønlandske økonomi er kommet igennem 2004 med skindet på næsen, venter store problemer forude. På meget kort sigt siger udvalget pessimistisk, at den økonomiske aktivitet sandsynligvis vil falde i 2005, også hvis der bliver ført en ekspansiv finanspolitik. Dertil kommer, at der stadig er tale om en meget skrøbelig økonomi, som står over for nogle uløste grundlæggende problemer, og det kræver med Det Rådgivende Udvalgs ord ’fortsatte strukturtilpasninger og nye private erhvervsaktiviteter for at skabe en både mere robust og selvbærende økonomi’.

- Hovedproblemet er, at den grønlandske økonomi ikke vokser stærkt nok, så det langsigtede mål må være at finde nye områder for produktion, hvor der kan være beskæftigelse til den grønlandske befolkning, siger udvalgets formand, professor Christen Sørensen.


Christen Sørensen har også et klart bud på, hvad Grønland skal gøre for at komme ud af den økonomiske stagnation, og i det spørgsmål taler han i kor med mange andre eksperter: der skal satses alt på at uddanne den grønlandske befolkning bedre.


Børnene skal prioriteres
Det kræver imidlertid, at der bliver ryddet op i de sociale problemer, som i dag præger det grønlandske samfund. Ikke mindst er det i forbindelse med en satsning på uddannelse vigtigt, at der bliver gjort noget ved den udbredte omsorgssvigt, som er en daglig realitet for mange grønlandske børn.

- Det er ikke nok at sætte ind i folkeskolen, slår Christen Sørensen fast. Det er afgørende, at børn er trygge og ikke er optaget af konflikter derhjemme, hvis de skal fungere i skolen. Derfor er det vigtigt, at det bliver en fælles målsætning i den grønlandske befolkning, at man – også før skolealderen – ikke blot i tale, men også i praksis prioriterer omsorgen af børnene, så de kan leve op til de krav, det moderne grønlandske samfund stiller.


Christen Sørensen understreger, at der er brug for en ændring af kulturen, hvor befolkningen går aktivt ind og siger, at nu vil vi give vores børn en bedre opvækst, så de kommende generationer bliver i stand til at udnytte f.eks. de uddannelsesmuligheder, som samfundet giver.


Kontakt: Christen Sørensen, Syddansk Universitet, tlf. 6550 2119,


Kontakt
Redaktør Poul-Erik Philbert
Tlf. 7248 8105