Pressemeddelelse fra Dansk Polarcenter
København, den 7. februar, 2006

Dansk Polarcenters populærvidenskabelige nyhedsmagasin Polarfronten 4/05 er på trapperne, og vi gør især opmærksom på to artikler om overvågningen af Indlandsisen.

En iskappe uden opsyn
Indlandsisen spiller en central rolle i forbindelse med den globale opvarmning. Modeller over Indlandsisens afsmeltning viser, at hvis temperaturerne stiger med mere end 2,7º C, kan det sætte en selvforstærkende, ukontrollabel proces i gang, som vil få vandstanden i verdenshavene til at stige. Alvoren i denne situation understreger behovet for en løbende overvågning af den store iskappe ikke mindst i randområderne, hvor den største afsmeltning finder sted.

Glaciologen Carl Egede Bøggild har i flere år ledet glaciologigruppen i Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) og har bl.a. deltaget i opsætningen af 10 fuldautomatiske klimastationer i Indlandsisens randområder. Han peger i det seneste nummer af Dansk Polarcenters magasin Polarfronten på, at Danmarks bidrag til overvågningen af Indlandsisen gennem de senere år er sat på vågeblus.

Bøggild siger, at satellitmålingerne ikke giver tilstrækkelig viden til, at forskerne kan følge den langsigtede udvikling på Indlandsisen:

- Satellitterne giver det store overblik, men deres data skal suppleres med undersøgelser og detailmålinger på isens overflade. Man kan sige, at satellitterne viser, hvad der sker, men ikke hvorfor.

Han mener derfor, at Danmark burde igangsætte et nationalt overvågningsprogram, som skulle holde et skarpt øje med især Indlandsisens randområder i fremtiden.

Også professor Dorthe Dahl-Jensen, Niels Bohr Instituttet, som er leder af de internationalt kendte iskerneboringer fra Indlandsisens top, mener, at der på baggrund af Indlandisens strategiske betydning i en klimasammenhæng er behov for en regelmæssig overvågning på isens overflade.

- Det er vigtigt, at Danmark bibeholder en indsats og har fokusområder, hvor vi kan levere nogle meget synlige bidrag, så derfor kan jeg kun krydse fingre for, at GEUS får bedre muligheder for at varetage overvågningen af Indlandsisens randområder, som er umådelig vigtig både for Danmark og internationalt.

Dorthe Dahl-Jensen gør også opmærksom på, at det er en af ambitionerne i Det Internationale Polarår 2007-08 at etablere flere målestationer, som kan fortsætte efter 2008 og indgå i et fast, langsigtet målingssystem.

- Der er nemlig sket det, at antallet af målestationer i de arktiske områder er faldet de senere år. Det er utroligt bekymrende i en situation, hvor vi har global opvarmning og faktisk har brug for et større overvågningssystem til at skaffe de lange serier af data, som er nødvendige for at følge udviklingen, slutter Dorthe Dahl-Jensen.

Yderligere informationer kan fås ved henvendelse til Carl Egede Bøggild, UNIS, eller Dorthe Dahl-Jensen, Geofysisk Afdeling, ddj@gfy.ku.dk.


Kontakt
Redaktør Jane Benarroch
Tlf. 7248 8119