Svalbard Museum får pris af Europarådet
Svalbard Museum er blevet tildelt Europarådets museumspris for 2008 i konkurrence med 59 andre museer. Museet er drevet frem af lokale kræfter siden begyndelsen i 1979, og direktør Tora Hultgreen tror, at museet nu vil få større international opmærksomhed. Prisen overrækkes 15. april 2008 i Strasbourg og består af en bronzestatuette lavet af Joan Miró, et diplom og en check på 5000 Euro. (11. december, 2007)
Læs mere Svalbardposten og Svalbard Museum
Udstilling om Danmark-Ekspeditionen på Odder Museum
I årene 2006-2008 er det 100 år siden, Danmark-Ekspeditionen kortlagde det dengang ukendte Nordøstgrønland. Odder Museum viser frem til 11. maj en udstilling om hverdagslivet på ekspeditionen. Publikum er med ved køkkentjans, rottejagt, opmåling og kortlægning. Udstillingen åbnes 11. december af Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik, som har prøvet ekspeditionslivet på egen krop. I løbet af 2008 kommer udstillingen også til kulturhuset Nordatlantens Brygge i København. (11. december, 2007)
Læs mere Odder Museum
Grønlands is smelter med rekordfart
Der smeltede ti procent mere grønlandsk is i 2007 end i 2005, som var det hidtidige rekordår. Større mængder nedbør gør ganske vist isen tykkere i det indre af landet, men tabet af is langs med kysterne er større end tilgangen. Smeltningen er steget med i alt 30 procent siden 1979, som var året, hvor man begyndte at måle isen via satellitter, siger isforsker Konrad Steffen. (11. december, 2007).
Læs mere Yahoo News
EU ønsker mere viden om issmeltning
Observationer viser, at isen omkring Nordpolen lige nu smelter hurtigere end beskrevet i FN's klimarapport. Derfor ønsker EU og andre lande, der i disse dage forhandler på Bali om klodens klima, at vores viden på området bliver opdateret inden topmødet i København i 2009.
(10. december, 2007).
Læs mere Ingeniøren
International polardag om iskapper
På torsdag den 13. december er det atter international polardag. Denne gang om iskapper og deres tilstand under den globale opvarmning. I den forbindelse er der lanceret en særlig hjemmeside med information om aktuelle forskningsprojekter og ekspeditioner, som arbejder med både Antarktis og Grønlands Indlandsis. Læs mere om International Polar Day herunder. (10. december, 2007)
Læs mere IPY.org
Hent opslag
Ilulissat isbræ i cyberspace
GEUS har netop lanceret en ny hjemmeside, hvor man kan opleve Ilulissat isfjord "live" gennem videoer, billeder og animationer. På websiderne kan man læse om Indlandsisen og det arktiske klima. Desuden kan man søge ny viden om en af verdens hurtigste gletschere og menneskets tusindårige liv i den barske natur. (10. december, 2007)
Læs mere GEUS
Ny forhistorisk øgle fundet på Svalbard
Et nyt eksemplar af en forhistorisk, ti meter lang havøgle er fundet på Svalbard. Det er norske forskere, der har fundet skelettet få kilometer fra det sted, hvor de i august fandt et lignende skelet. Begge fund tilhører den såkaldte pliosaurus-familie, men forskerne mener, at det er en hidtil ukendt art. (5. december, 2007).
Læs mere Jyllands-Posten.
Stadig få vestgrønlandske krabber
Grønlands Naturinstitut anbefaler i sin krabberådgivning for Vestgrønland 2008, at fangstniveauet stort set holdes uændret i forhold til sidste år. Naturinstituttet anbefaler også, at  der indføres en generel fiskerisæson fra ultimo marts til ultimo juli for samtlige vestgrønlandske fangstområder ved Disko Bugt, Sisimiut, Maniitsoq og Paamiut. (4. december, 2007)
Læs mere Grønlands Naturinstitut
Nye advarsler om isafsmeltning
Den danske polarforsker Sebastian Mernild fra University of Alaska Fairbanks slår nu alarm over den aktuelle afsmeltning fra Indlandsisen. Sammen med kollegaer fra University of Colorado Boulder og Colorado State University i USA har han sammenholdt computermodeller af afsmeltningen med observationer foretaget i Grønland og satellitbilleder. Og meldingen er, at afsmeltningen i 2007 var 97 procent højere end gennemsnittet for perioden 1995-2006. (28. november, 2007)
Læs mere Ingeniøren
Kosmiske forklaringer på klimaændringer
Den kosmiske stråling, der stammer fra supernovaeksplosioner langt borte i galaksen, har sandsynligvis  en betydelig indvirkning på dannelsen af skyer i Jordens atmosfære - og dermed på klodens klima. Det er hovedtesen i en ny populærvidenskabelig bog skrevet af seniorforsker Henrik Svensmark og den britiske videnskabsskribent Nigel Calder. For nylig blev det eksperimentelt påvist, at de kosmiske stråler fremmer dannelsen af lave skyer, som har en kølende effekt på Jordens overflade. (28. november, 2007)
Læs mere Danmarks Rumcenter
Norske isbræer overvåges
De fire norske isbræer Austfonna og Kronebreen på Svalbard, Langfjordjøkulen i Finnmark og Engabreen i Nordland skal levere forklaringer på, hvorfor havet stiger. Det er ifølge forskerne de små isbræer, der vil påvirke havniveauet mest. Udover at overvåge bræerne udvikler forskerne modeller, der kan hjælpe med at forudsige mængden af ferskvand, der vil tilflyde havet. (28. november, 2007)
Læs mere forskning.no
Familieliv på konference
Til foråret bliver der afholdt en konference om familieliv i Grønland. Formålet er at få flere sunde og ressourcestærke familier. Baggrunden er en aftale mellem Landsstyreformand Hans Enoksen, embedsmænd i Hjemmestyret og repræsentanter fra initiativgruppen "Gruppen for bedre børneliv", der i sidste uge afholdt en demonstrationer i Nanortalik, Sisimiut, Ilulissat, Qaqortoq og Nuuk med det formål at skabe fokus for bedre vilkår for alle børn i Grønland. (20. november, 2007)
Læs mere Grønlands Hjemmestyre 

Nye isbjørnestudier
Sidste sommer mærkede forskere fra Danmarks Miljøundersøgelser sammen med bl.a. isbjørneeksperter fra Norsk Polarinstitut i Tromsø og Naturhistorisk Museum i Oslo 17 østgrønlandske isbjørne. Heraf fik 12 desuden monteret satellitsendere, og i øjeblikket følger forskerne deres vandringer og udbredelse. Ny viden om isbjørnene er nødvendig for at vurdere effekter af olieaktivitet i havområder, hvor havisen smelter bort. Derfor er målet med undersøgelsen først og fremmest at skaffe viden om hvilke områder, isbjørnene benytter på forskellige tider af året med varierende forekomst af is. Ud fra isbjørnenes ”vandringsmønstre” kan man nedbringe mulige negative effekter på isbjørnene, hvis olieefterforskning og en mulig efterfølgende udvinding realiseres. (20. november, 2007)
Læs mere DMU

Ny film om tungmetaller
En hollandsk dokumentarfilm om forureningen fra tungmetaller i den grønlandske natur vil få premiere under filmfestivalen i Amsterdam den. 24. november. Tre grønlændere medvirker i filmen, bl.a. Ole Jørgen Hammeken, Pipaluk Hammeken og Najaaraq Petersen fra Uummannaq. Filmens tema er de såkaldte POPS – Persistent Organic Pollutants. En lang række tungmetaller, der havner i Arktis via hav- og luftstrømmene, og som her ophobes i fangstdyrene, bl.a. sæl og isbjørn. (15. november, 2007)
Læs mere KNR

Kulderekorder på Indlandsisen
På DMIs vejrstation Summit, der ligger midt på den grønlandske indlandsis i godt 3.000 meters højde, blev der for nylig målt hele to kulderekorder. Rekorderne lyder nu på -43,9ºC den 25. september og -55,2ºC den 31. oktober. Ekstremtemperaturerne kan have været endnu lavere, men disse registreres ikke på automatstationer. De meget lave temperaturer forekommer kun, når vejret er stille og skyfrit, fordi varmetabet ved udstråling fra sneoverfladen under disse omstændigheder bliver stort. Og den kolde overflade 'smitter af' på det nederste luftlag, hvor målingen foretages. Den absolut laveste temperatur, der er målt på Summit, er -63,3ºC den 21. februar 2002. (8. november, 2007)
Læs mere DMI

Ny europæisk istjeneste
En ny europæisk istjeneste, EIS, har set dagens lys. Bag den står de tre nationale istjenester Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), det Finske Institut for Marin Forskning (FIMR) og Norges Meteorologiske Institut (met.no). Istjenesten, der kan betragtes som et europæisk modstykke til den Nordamerikanske Istjeneste, satser på at forbedre den operationelle isovervågning og forecasting for det Arktiske Ocean og for Østersøen. (8. november, 2007)
Læs mere DMI

Nye midler uddelt fra sundhedspuljen
Grønlands Sundhedsvidenskabelige forskningsråd har netop uddelt midler til en række projekter, der emnemæssigt spænder fra undersøgelse af børns levestandard til screening for livmoderhalskræft i Grønland. Blandt andet er der givet støtte til "Den Grønlandske HIV Kohorte: Et populationsbaseret kohortestudie" ved Nicolai Lohse og "Hepatitis blandt Grønlændere i Danmark" ved Karsten Fleischer Rex. Det Sundhedsvidenskabelige forskningsråd råder over en pulje på i alt 300.000 kr. til støtte for sundhedsprojekter med relation til Grønland. Der uddeles midler fra puljen to gange om året i marts og oktober. (8. november, 2007)
Læs mere Grønlands Hjemmestyre
Svækkelse af Ilisimatusarfik?
Lærergruppen i Ilisimatusarfik mener, at landstinget med en ny lov bringer universitetets omdømme i fare. Et landstingsflertal foreslår, at der i fremtiden ikke skal kræves forskningserfaring hos ledelsen, men at de kan nøjes med at have en relevant, højere uddannelse. Det er en klar forringelse af de faglige kvalifikationskrav, som stilles til de personer, der blandt andet skal lede forskningsmiljøerne på universitet. (25. oktober, 2007)
Læs mere KNR

Isbjørne søger mod bygderne
Global opvarmning får isen i Arktis til at forsvinde langt hurtigere i forårsmånederne end før i tiden,. Det påvirker isbjørnenes muligheder for at fange sæler. Dermed er klimaændringerne med til at forkorte den i forvejen begrænsede tid, isbjørne har til at opbygge de nødvendige fedtdepoter inden vinteren. Konsekvensen er underernærede bjørne og et fald i bestandene. I følge Seniorforsker Erik Born fra Grønlands Naturinstitut kan isbjørnenes ændrede livsbetingelser blive et problem, fordi sultne isbjørne søger ind mod land i jagten på noget at spise. (25. oktober, 2007)
Læs mere Ingeniøren

Svalbard får frøbank
I en hvælving 120 meter inde i et bjerg på Svalbard vil forskere fra februar næste år gemme frøene fra verdens vigtigste afgrøder - i tilfælde af udryddelse på grund af klimaændringer og katastrofer. Hvælvingen, hvis nærmeste nabo er Longyearbyen, vil have én indgang, der vil være adskilt fra selve konserveringsrummet i form af en robust dør. Den kølige arktiske vind skal strømme ned i anlægget automatisk gennem en række luftlommer, og temperaturen vil ligge på 10 til 20 minusgrader. (8. oktober, 2007)
Læs mere Ingeniøren
Sneen smelter hurtigere

Sneen i Grønland smeltede i 2007 i større mængder end tidligere set. Og tendensen er stigende. Det viser et nyt NASA-studie gennemført af Marco Tedesco, der har undersøgt satellitdata for de seneste 20 år. Studiet godtgør, at det såkaldte smelteindeks for områder over 1900 meter over havniveau er væsentligt højere end tidligere år. For nogle områder af Grønland har antallet af smeltedage været op til 30 dage over normalen. Særligt i det sydvestlige Grønland er sneen smeltet meget hurtigere end tidligere år. (1. oktober, 2007)
Læs mere DMI

Oden vender hjem
Den svenske isbryder Oden har afsluttet sin dansk-svenske polarforskningsekspedition i de arktiske områder omkring Grønland. Årets ekstreme isforhold ved Lomonosovryggen nord for Grønland vanskeliggjorde dog dataindsamlingen mere, end det kunne forudses. Desuden fik den russiske isbryder, der skulle assistere Oden, problemer med skruen, og dele af det seismiske måleudstyr gik tabt. Oden fik dog indsamlet en række nødvendige data til kontinentalsokkelprojektet. Først i Amundsen bassinet, hvor en nyudviklet metode til indsamling af seismiske data viste sit værd, selv i flere meter tyk is. Og senere ved Morris Jesup Rise og Nordøstgrønlandsryggen. (20. september, 2007)
Læs mere Videnskabsministeriet

Flere isbjørne i Davis Strædet
Antallet af isbjørne i Davis Strædet er større end hidtil antaget. To biologer fra Nunavut har gennem tre år undersøgt isbjørnene i og omkring Davis Strædet, og de har ikke set tegn på, at isbjørnene er truet. Tværtimod trives de og er sunde, forlyder det. Over to tredjedele af verdens isbjørne lever i Canada. Her findes 13 store grupper af isbjørne, hvoraf 12 lever i Nunavut. Det er anslået, at der over 14.000 bjørne i Nunavut. (20. september, 2007)
Læs mere KNR

Grønlandske børn er fattige
En ny rapport Børnefattigdom i Grønland - en statistisk analyse af indkomstdata for husstande med børn fra Videnscenter om Børn og Unge (MIPI) viser, at 9 procent af alle børn i Grønland lever i relativ fattigdom. Rapporten er baseret på registeroplysninger fra Grønlands Statistik, og oplysningerne indbefatter alle registrerede husstande med børn i alderen 0 til og med 17 år i 2004. Rapporten viser også, at børns risiko for fattigdom er størst, hvis eksempelvis husstandens voksne er under 25 år, hvis husstanden har enlige voksne, eller hvis der er mange børn i husstanden. (20. september, 2007)
Læs mere Grønlands Hjemmestyre
Polar undervandsrobot på oliejagt
En boreplatform på havbunden, der fjernstyres fra et skib eller fra land, skal hente olie op fra undergrunden i Arktis. Det er den danske civilingeniør Lars Raunholt og det norske firma Seabed Rig, som udvikler prototypen, der skal gøre drømmene til virkelighed. Ifølge US Geological Survey ligger omkring en fjerdedel af verdens uudnyttede oliereserver gemt i den arktiske undergrund, men med dagens teknologi er det umuligt at hente den op og transportere den i land. (10. september, 2007)
Læs mere Ingeniøren
Isbjørnen truet
Det er hørt før: verdens isbjørne er truet af udryddelse som følge af den globale opvarmning. Allerede i midten af dette århundrede kan det være slut med at se isbjørne i naturen, mener et forskerhold bag nye undersøgelser af isens udbredelse. Undersøgelsen bygger på beregninger over, hvor meget is, der vil smelte i Arktis i de kommende år. (10. september, 2007)
Læs mere KNR

Ny koordinering af dansk klimaforskning
Regeringen har besluttet, at Danmarks Miljøundersøgelser ved Aarhus Universitet skal koordinere dansk klimaforskning. Der etableres derfor en central enhed - ”Koordineringsenhed for forskning i klimatilpasning”. Formålet er at samle, udveksle og koordinere viden inden for alle danske forskningsmiljøer, der beskæftiger sig med tilpasning til klimaændringer. Indsatsen skal bygge på et stærkt funderet, tværfagligt samarbejde. (10. september, 2007)
Læs mere AU

20 gange mere PCB i grønlændere
Grønlændere har op til 20 gange mere PCB – en gruppe af industrikemikalier – i blodet end danskere. Dette til trods for at det grønlandske miljø er meget mindre forurenet end for eksempel miljøet i Danmark. Generelt indtager den grønlandske befolkning via den traditionelle kost bestående især havfugle, sæler og hvaler langt større mængder miljøgifte end befolkningerne i Europa og Nordamerika.  Hvis danskere spiste sæler og hvaler fra danske havområder, ville de indtage langt større mængder miljøgifte, end befolkningen gør i Grønland. (3. september, 2007)
Læs mere DMU
Grønlandsk olieeventyr sendt til tælling
Undergrunden ud for Grønlands nordøstkyst indeholder kun en femtedel af den mængde olie, der tidligere er blevet estimeret. Det viser en ny amerikansk opgørelse fra U.S. Geological Survey, som er baseret på data fra De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland. Mængden af olie i undergrunden ud for Nordøstgrønland fastsættes nu til ni milliarder tønder olie og ikke 47 milliarder tønder, som blev estimeret i år 2000. (3. september, 2007)
Læs mere Ingeniøren

Nordpolen uden is om 15 år
Nordpolen smelter, og det går hurtigt. Ifølge nye målinger af isdækket omkring Arktis er isdækket lige nu omkring 2,5 millioner kvadratkilometer mindre end gennemsnittet for perioden 1978-2000. Det betyder, at isen er skrumpet med 40-45 procent. Ifølge lektor Leif Toudal Pedersen fra Danmarks Tekniske Universitet har man ikke set noget lignende de seneste 50 år. Hidtil har klimamodellerne forudsagt, at Arktis kunne være isfrit om sommeren om 30-40 år, men hvis den aktuelle udvikling fortsætter, vil det  måske kun tage 15-20 år. (3. september, 2007)
Læs mere DR

Kontinentalsokkel-togt i fuld gang
Årets dansk-svenske ekspedition i Polhavet har under vanskelige isforhold arbejdet sig gennem dele af de planlagte kortlægningsområder nord for Grønland og vender nu retur med sejlrute om Nordøstgrønland. Med assistance fra den russiske atom-isbryder ”50 let Pobedy” har ekspeditionsdeltagerne på den svenske isbryder Oden banet sig vej gennem ekstreme isforhold. Togtet har dog også betydet tab af dele af det seismiske målingsudstyr undervejs og nødvendiggjort en forkortelse af den på forhånd planlagte sejlrute. (3. september, 2007)
Læs mere VTU og A76

Nordvest-passagen næsten åben
Søvejen nord om Canada fra Atlanterhavet til Stillehavet har hidtil været udfordrende sejlads. Men med sommerens reduktion i isdække, kan nye muligheder være på vej. På NASAs satellitbilleder fra d. 22. august ser man, at adskillige af de stræder og kanaler, som udgør Nordvest-passagen, er mere eller mindre isfri. Meget af den tykke, flerårige is er smeltet, og andre steder er det kun isflager, der er tilbage i passagen. Videnskabsfolkene beskriver derfor passagen som "næsten åben", men dog stadig svær at besejle. En åbning af passagen vil betyde nye muligheder for verdenshandlen og få globale konsekvenser for skibstransporten. (29. august 2007).
Læs mere hos NASA
WWF ønsker arktisk traktat
WWF Verdensnaturfonden ønsker en international traktat, der skal beskytte det skrøbelige miljø i området omkring Nordpolen. Ideen bygger på den traktat, som blev indgået i 1959 for at beskytte Sydpolen. Ifølge videnskabsminister Helge Sander er det dog urealistisk, at Danmark skulle fraskrive sig retten til at udnytte undergrunden. Forslaget fra den internationale miljøorganisation kommer, fordi store lande som Rusland, Canada og USA har kastet sig ud i et kapløb om at retten til det uudforskede hav omkring Nordpolen. (24. august, 2007)
Læs mere KNR
Hørescreening indføres i Grønland
Nyfødte grønlændere skal fremover undersøges for døvhed umiddelbart efter fødslen. Metoden er uden risiko for beskadigelse af øret, helt uden ubehag og tager kun få sekunder. Prøven vil blive udført af det faste personale ved alle distriktssygehuse, som varetager omsorgen for de fødende, og på Dronning Ingrids Hospital. Hvert eller hvert andet år fødes et barn i Grønland med total døvhed. (24. august, 2007)
Læs mere Grønlands Hjemmestyre
Dataloggere sladrer om søkonger
Lige nu suser 30 søkonger rundt ved Kap Høegh nord for Scoresbysund i Østgrønland. Omkring foden har de hver især en lillebitte, elektronisk sladrehank, som i de kommende måneder vil afsløre deres vinterkvarter og trækruter. Bag projektet står biolog Nikolaj Ilsted Bech fra Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, der brugte tre julidage på at indfange de i alt 30 fugle og forsyne dem med dataloggere. Formålet er at få mere viden om trækforløb og vinterkvarteret for den søkongebestand, der om sommeren yngler i fjeldene i området. Derudover skal de indsamlede data indgå i kommende vurderinger af miljørisici i forbindelse med olieeftersøgning og eventuel senere olieudvinding i det arktiske hav ud for Grønlands østkyst. (13. august, 2007)
Læs mere DMU
Nyt klimaforskningssamarbejde
Syv af Europas største miljøforskningscentre går sammen i et nyt partnersakb - Partnership for European Environmental Research (PEER). Formålet er at forene kræfterne om at forebygge og tilpasse miljøet til de forventede klimaændringer. PEER, der forener syv af de største europæiske miljøforskningscentre, har således startet en proces, der skal udmønte initiativet til et konkret forskningsprogram. (13. august, 2007)
Læs mere DMU
Højteknologisk togt i Polhavet
Når et hold danske forskere på søndag drager mod Nordpolen for at tage hul på næste etape af kontinentalsokkelprojektet, vil isbryderen Oden være forsynet med en række højteknologiske måleinstrumenter. Blandt andet et avanceret flerstråle-ekkolod, der kan skabe højopløselige 3-D billeder af undergrunden og de øverste sedimentlag. Desuden medbringer Oden en helikopter, der kan smide sonarbøjer med hydrofoner ned i vandet langt væk fra skibet. Lyden vil blive registreret af såkaldte geofoner, som forskerne har boret ned i isen op til 20 kilometer væk. Ved at måle lydbølgernes hastighed kan forskerne skabe et præcist billede af lagene i undergrunden. (10. august, 2007)
Læs mere Ingeniøren
Læs mere VTU

Statsministre til Grønland
Statsminister Anders Fogh Rasmussen og den tyske forbundskansler Angela Merkel vil besøge Grønland den 16.-17. august 2007. Besøget finder sted i Ilulissat, hvor de sammen med landsstyreformand Hans Enoksen vil studere klimaforandringer. (6. august, 2007)
Læs mere Grønlands Hjemmestyre

Rusland til Nordpolen
Russerne har meldt sig ind i kampen om Nordpolen. Et russisk forskningsskib stævnede for nylig ud fra Murmansk ved Barentshavet og har sat kurs mod Nordpolen for at samle beviser for, at Nordpolen retteligt tilhører Rusland. Om bord på skibet er en specialbygget ubåd, der skal dykke mere end fire kilometer ned i mørket og som det første fartøj nogensinde nå havbunden under den arktiske havis. (26. juli, 2007)
Læs mere Berlingske Tidende
Hans Ø ikke canadisk
Nye satellitfotos svækker Canadas argumenter i striden med Danmark om suveræniteten over Hans Ø, der ligger som en klippeknold i det smalle stræde mellem Grønland og Ellesmere Island. Canadiske myndigheder indrømmer efter at have gennemgået billederne, at den internationale grænselinje løber nogenlunde midt ned igennem den lille forblæste ø - og ikke øst om Hans Ø, som canadierne hidtil har hævdet. (26. juli, 2007)
Læs mere Politiken
Geologisk højsæson i Grønland
Nordisk Center for Jordens Udvikling - NordCEE - ved Geologisk Museum har organiseret et internationalt forskningsprojekt i Isua i Vestgrønland. Området rummer de ældste kendte overfladebjergarter på Jorden, og forskere fra Geologisk Museum har tidligere påvist de ældste spror af liv på Jorden i bjergartsformationerne fra Isua. Formålet med feltarbejdet er at opnå en dybere indsigt i, hvordan de 3800 millioner år gamle bjergarter er dannet, og hvordan de blev stabiliseret og bygget ind i de tidligste kontinenter på Jorden. (25. juli, 2007)
Læs mere Geologisk Museum
Nyt tværarktisk isbjørnesamarbejde
Bekymring over klimaændringernes påvirkning på isbjørnebestande og deres levesteder har fået isbjørne-landene til at mødes igen efter 26 år. På et møde for nylig blev Grønland, Canada, Norge, Rusland og USA enige om at styrke samarbejdet vedrørende forvaltning af verdens isbjørnebestande. Isbjørnens leveområder forventes at blive indskrænket som følge af klimaforandringerne, ligesom antallet af dens foretrukne fødeemne, ringsælen, sandsynligvis vil blive færre. (19. juli, 2007)
Læs mere Grønlands Hjemmestyre
Sedimentkerner bores ved Grønlands vestkyst
Maringeologer fra GEUS har i den sidste måned haft travlt med at indsamle data om fortidens klima langs Grønlands vestkyst. Fra det tyske havforskningsskib "Maria S. Merian" har forskere fra 8 nationer arbejdet i døgndrift med at bore dybe sedimentkerner fra havbunden, der kan fortælle om fortidens klima. Kernerne skal bruges til at få mere viden om de igangværende klimaændringer og for at underbygge computermodeller, der skal forudsige fremtidens klimaudvikling. Da kendskabet til de grønlandske farvande er yderst sparsom, vil togtet derfor også bidrage til at øge kendskabet til beskaffenhed og dybdeforhold i fjordene og farvandet ud for Vestgrønlands kyst mellem Nuuk og Uummannaq. (17. juli, 2007)
Læs mere GEUS
Frossen mammutunge fundet i Sibirien
På Sajedhalvøen i det vestlige Sibirien har en renjæger fundet en mammutunge, der vejer 50 kilo og måler 130 centimeter. Fundet skete i permafrossen jord i maj, men det er først blevet offentliggjort nu. Ungen menes at være død for cirka 10.000 år siden. Trods det er den meget velbevaret med intakte øjne og snabel og dele af pelsen. Ifølge Aleksej Tikhonov fra Ruslands Videnskabelige Akademi vil ungen nu blive sendt til et laboratorium i Japan, hvor den skal igennem grundige undersøgelser. (12. juli, 2007)
Læs mere Politiken

Ny blæst om Nordvestpassagen
Der kan være en ny strid på vej om de arktiske områder, herunder Hans Ø, efter at Canadas premierminister i går annoncerede, at nye militære skibe skal patruljere i Nordvestpassagen. Det danske Udenrigsministerium vil dog ifølge Radioavisen ikke blande sig i sagen, heller ikke selvom den omstridte Hans Ø ligger tæt på passagen. Canada mener, at passagen er canadisk ejendom. USA hævder derimod, at passagen er internationalt farvand, hvorfor de har meddelt, at de også vil sende nye flådeskibe til Arktis og Nordvestpassagen. (12. juli, 2007)
Læs mere KNR

Stadig højt aborttal i Grønland
Dte er ikke lykkedes at nedbringe antallet af aborter i Grønland trods Landsstyrets ambitiøse målsætninger. I 2006 var der for tredje år i træk flere aborter end fødsler i Grønland. I 2003 blev der foretaget 869 aborter i Grønland, mens tallet i 2006 var 867. Dermed har Grønland en af de højeste abortrater i verden – i selskab med Rusland, Rumænien og Bulgarien. (3. juli, 2007)
Læs mere KNR

Nye regler ved Isfjorden
Siden Ilulissat Isfjord blev optaget på UNESCO´s verdensarvsliste, har det været et populært turistmål. Nu har Landsstyret vedtaget en ny fredningsbekendtgørelse for området, der træder i kraft pr. 1. Juli 2007. Den indebærer mere restriktive regler omkring færdsel og sejlads i det fredede område. Ligeledes er der indført et forbud mod ilandsstigning til Sermermiut fra søsiden. Erfaringerne viser, at turisters ilandsstigning i dette område har forårsaget skade på områdets vegetation og fortidsminder. (3. juli, 2007)
Læs mere Grønlands Hjemmestyre

Mange GEUS-forskere i felten
Det er et mangesidet program, forskere fra Geocenter København skal gennemføre i Grønland denne sommer. Alt fra klimastudier over undersøgelse af muligheder for råstofudvikling til rigets grænser og overvågning af Indlandsisen står på programmet for geologerne fra GEUS. Den største aktivitet finder sted i Polhavet nord for Grønland, hvor geologerne med isbryderassistance skal indsamle data, der skal dokumentere, om Danmark og Grønland kan gøre krav på havbunden og eventuelle ressourcer ud over 200 sømil. (26. juni, 2007)
Læs mere

EU-millioner til grønlandsk uddannelse
I forbindelse med EU-kommisær José Manuel Barrosos besøg i Grønland i weekenden blev aftalen om 25 millioner euro til grønlandske uddannelser bekræftet. Beløbet supplerer det beløb, som Grønland får for de fisk, som europæiske fiskere henter i de grønlandske farvande. Aftalen træder i kraft 1. september og løber til 2013. Ifølge landsstyreformand Hans Enoksen skal pengene bruges til uddannelse af blandt andet læger, som Grønland har stor mangel på. (26. juni, 2007)
Læs mere

Nye hvalkvoter på plads
Grønlands Landsstyre har fastsat kvoter for hvid- og narhvalfangster i kvoteåret 2007-2008. Kvotefastsættelsen er sket på baggrund af Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 12. februar 2004 om beskyttelse og fangst af hvid- og narhval og under hensyntagen til internationale aftaler, biologisk rådgivning, brugerviden samt høring af Fangstrådet. De vedtagne kvoter er 165 hvidhvaler og 300 narhvaler i Vestgrønland, inklusive Melvillebugten. (26. juni, 2007)
Læs mere
Oliespild udgør størst risiko ved olieboringer
Efterforskning, udvikling og produktion af olie i havområdet vest for Disko rummer en række forskelligartede risici for miljø og organismer i området. Oliespild såvel under efterforskningen som under en egentlig produktion udgør langt den alvorligste fare for miljøet. Det viser en strategisk miljøvurdering udført af Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet i samarbejde med Grønlands Naturinstitut. (21. juni, 2007)
Læs mere
Ny rapport om grønlandske indsatte
I morgen fredag offentliggøres rapporten "Grønlandske Herstedvesterfanger" om grønlandske indsatte i den danske anstalt Herstedvester. Det er den norske kriminolog, dr.jur. Evy Frantzsen, som har foretaget undersøgelsen. Selvom man i snart 50 år har dømt grønlændere til tidsubestemt anbringelse i anstalten, har der indtil nu været ganske lidt viden på området. (14. juni, 2007)
Læs mere Grønlands Hjemmestyre
Nye grønlandske iskort
Siden 1959 har DMI's gruppe for iskortlægning overvåget havisen omkring Grønland til sikkerhed og støtte for skibsfarten. Nu præsenteres de i en ny og udvidet form. Ifølge leder af DMIs iskortlægning Keld Q. Hansen, Center for Ocean og Is, er tiden ikke længere kun til sort/hvide-kort, der er optimeret til fax og kortbølge-distribution. Derfor har man ønsket at udsende iskort i farver med de nyeste internationale WMO-standarder til de mange brugergrupper. Samtidig er sortimentet blevet udvidet, så skibene får en bedre dækning af både Øst- og Vestgrønland. (13. juni, 2007)
Læs mere DMI

Rusland med i kampen om Nordpolen
Den russiske isbryder ”Rossija” pløjer sig i disse dage igennem den arktiske havis med 50 russiske, tyske og amerikanske forskere om bord. Ærindet er at finde beviser for, at havbunden hænger sammen med det russiske fastland. Havbunden menes at rumme olie- og gasfelter, og Rusland vil derfor slås for en bid af kagen i konkurrencen om Nordpolen med bl.a. Grønland og Danmark. Det er første gang, at en russisk isbryder ikke baner vej for et forskningsskib, men selv foretager videnskabelige undersøgelser. (13. juni, 2007)
Læs mere Ingeniøren

Vædderens forskningsudstyr demonteres
Søværnet begynder snart at demontere det havforskningsudstyr, der i 2006 blev installeret på Vædderen i anledning af Galathea 3. Det har ellers været på tale, at Vædderen efter ekspeditionen skulle fortsætte som havforskningsskib. Skibet patruljerer normalt i Nordatlanten, og da man nu havde avanceret havforskningsudstyr om bord - herunder marinbiologiske laboratorier - forekom det logisk at lade en del af udstyret blive stående. (8. juni, 2007)
Læs mere Politiken
Læs mere Ingeniøren

NASA: årets grønlandske målinger i hus
Et forskerhold fra NASA er vendt tilbage fra Grønland efter den årlige tre ugers mission for at checke gletscheres og Indlandsisens tilstand. Forskerne har især gennemført målinger af kritiske områder på iskappe og gletschere. Desuden har de set efter forandringer som følge af de globale klimaændringer. (4. juni, 2007)
Læs mere NASA

Børn lider afsavn pga. dårlig økonomi
En ny rapport "Børn med afsavn - Interviewundersøgelse med børn og forældre i familier med knap økonomi" beskriver, hvordan børn i grønlandske familier, som modtager offentlig hjælp, oplever og håndterer familiens økonomiske situation. Rapporten konkluderer, at børnene på grund af familiens knappe økonomi oplever en række materielle og sociale afsavn i hverdagen. Børnene fortæller blandt andet om utilstrækkelige boligforhold, og om at lide afsavn i forhold til at mangle tilstrækkeligt og nærende mad. (4. juni, 2007)
Læs mere Grønlands Hjemmestyre

Iskappe granskes til sommer
De to store østgrønlandske gletschere, Helheim og Kangerlussuaq, bliver gjort til genstand for omfattende undersøgelser denne sommer. Ni forskere skal arbejde i Swansea og Grønland på et femårigt projekt om status og fremtid for Grønlands indlandsis. Projektet begynder i september. (4. juni, 2007)
Læs mere Webavisen

Nye hvalkvoter på plads
Hvalkvoterne er ved at blive forhandlet på plads under det 59. møde i den internationale hvalfangstkommission i Anchorage, USA. En af konklusionerne på mødet blev, at det fortsat vil være forbudt at drive kommerciel hvalfangst. (1. juni, 2007)
Læs mere IWC
Klimauniversitet i Grønland?
Videnskabsminister Helge Sander bragte ideen om et klimauniversitet på banen, da han holdt tale ved VTU 2000+ konferencen for nylig. "Hvordan kan Danmark blive et af verdens førende videncenter, når det handler om klimaændringer og bekæmpelsen af de globale miljøproblemer? Kan vi f.eks. etablere et ”klimauniversitet” på Grønland – hvor klimaforandringerne jo foregår lige ude for døren? Sagen er jo den – at vi allerede er med helt fremme på flere områder, f.eks. omkring  vedvarende energi", lød det fra Helge Sander. (30. maj, 2007)
Læs mere Videnskabsministeriet

Faldende forurening fra guldmine
Forureningen fra guldminedriften i Nalunaq-området i Nanortalik kommune i Sydgrønland har været faldende i såvel udstrækning som i påvirkning af dyr og planter. Det viser resultaterne af den tredje overvågning, som Danmarks Miljøundersøgelser ved Aarhus Universitet har gennemført i august 2006. Miljøet omkring guldminen er undersøgt for i alt 12 grundstoffer. (25. maj, 2007)
Læs mere DMU

Isbjerg på vej mod løsrivelse
Et gigantisk isbjerg ved Ellesmere Island i det nordvestlige Canada truer nu med at rive sig løs og flyde vestpå. Det fortæller canadiske isobservatører. Isbjerget, der er 66 kvadratkilometer stort og dermed på størrelse med Manhattan, er omkring 40 meter højt, hvilket gør det til det største isbjerg observeret i Canada i 30 år. (25. maj, 2007)
Læs mere KNR

Golfstrømmen holder styrken
De seneste godt 50 års atmosfæriske klimaforandringer har ikke haft nogen dramatisk effekt på Golfstrømmen, selvom den er blevet lidt svagere. Det er en af konklusionerne i et tværeuropæisk projekt, som Danmarks Meteorologiske Institut har været med i. Konklusionen er interessant, fordi andre studier har påpeget, at Golfstrømmen er blevet opbremset over en periode på 50 år. (21. maj, 2007) 
Læs mere på DMI

Hvalrosser sender signaler
Seks af de i alt otte satellitmærker, der for nylig blev sat på hvalrosser i Vestgrønland, har givet resultat. Det fortæller Erik Born, der er biolog ved Grønlands Naturinstitut og leder af det projekt, der mærkede hvalrosserne med sattelitsendere. Foreløbig viser satellitdata, at fem af de mærkede hvalrosser forbliver tæt ved det område, hvor de blev mærket. "Der er stadig en del is her, og de påbegynder sandsynligvis ikke deres vandring, før isen forsvinder," siger han til BBC. En ung han-hvalros er draget mod nord til en bred på lavt vand tæt ved Diskoøen, hvor den kan finde føde. (30. april, 2007)
Læs mere Webavisen

Ny geologisk guide til Sydgrønland
"Geological guide - South Greenland" er titlen på en ny populærvidenskabelig bog fra GEUS om geologien i Narsarsuaq-Narsaq-Qaqortoq-området i Sydgrønland. Området omfatter Ilímaussaq-komplekset, som er rig på sjældne grundstoffer og tilsvarende store antal sjældne mineraler. Bogen beskriver en række lokaliteter, hvor man kan få et indtryk af de geologiske processer, der for mere end 1100 mio. år siden udspillede sig nogle kilometer nede under de vulkaner, som dengang dækkede jordoverfladen i området. (23. april, 2007)
Læs mere på GEUS
Ny lægeklinik i Nuuk
A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond har bevilliget et beløb på 140 mio. kr. til en ny lægeklinik i Nuuk samt til nyindretning af operationsgang og akutmodtagelse i lægeklinikkens gamle lokaler på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk. (17. april, 2007)
Læs mere Jyllands-Posten
Danske forskere mærker hvalrosser
Danske videnskabsfolk har mærket otte hvalrosser ud for Vestgrønland. Med mærkningen håber forskerne at løse mysteriet om, hvor kolosserne vandrer hen om sommeren. (12. april 2007).
Læs mere på BBC

Lossepladser forurener moderat
Forureningen fra grønlandske lossepladser er moderat. Det viser resultaterne af en undersøgelse af havmiljøet ved fire grønlandske lossepladser, som Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet har gennemført. Bly og PCB er de stoffer, der mest markant kan spores forurening fra i havmiljøet, men der kan også spores forurening fra andre undersøgte stoffer. Koncentrationen af hovedparten af stofferne er dog så lille, at den svarer til kategorien ”ubetydeligt lidt forurenet” i forhold til et norsk klassificeringssystem for forurenende stoffer i havmiljøet. (26. marts, 2007)
Læs mere på DMU

Grønlænderne ved godt helbred
Langt størstedelen af den grønlandske befolkning føler, de har et godt helbred. Det viser de første offentliggjorte resultater af den store arktiske levevilkårsundersøgelse (SLiCA). Tre ud af fire adspurgte fra Grønland mener, at deres helbred er ”godt” eller ”meget godt”. Mens det i Canada og Alaska kun er halvdelen af inuitbefolkningen, der svarer at deres helbred er godt eller meget godt. Blandt de oprindelige folk i Tjukotka er det kun hver femte, der vurderer, at de er ved godt helbred. (26. marts, 2007)
Læs mere på KNR

Få grønlandske alhoholikere i Danmark
Hjemløse grønlandske alkoholikere udgør højst 10 pct. af grønlænderne i Danmark. Det er konklusionen i en ny undersøgelse, lavet af professor i politisk sociologi Lise Togeby fra Aarhus Universitet. Hun har interviewet en lang række grønlændere bosiddende i Danmark. Alligevel har et lille, men meget synligt mindretal af grønlænderne i Danmark, skabt et billede af grønlændere som et folk, der generelt har alkoholproblemer. (8. marts, 2007)
Læs mere Internetavisen Jyllands-Posten

Nyt grønlandsk ingeniørkollegium
En cirkelformet bygning med en indvendig gård til socialt samvær. Sådan lyder vinderforslaget blandt fire indsendte forslag til "Grønlands Ingeniørkollegium”, der skal bygges i Sisimiut. Forslaget er udarbejdet af den grønlandske tegnestue TNT Nuuk med direktør Flemming Berger i spidsen. Det nye kollegium skal rumme 40 lejligheder til ingeniørstuderende fra Bygge- og Anlægsskolen i Sisimiut. Grønlands Ingeniørkollegium skal bygges efter nogle at de teknologiske principper, de studerende kommer til at beskæftige sig med på deres studium. (19. februar, 2007)
Læs mere på DTU

Nyt om subglaciale antarktiske søer  
Nye satellitmålinger viser, at der er adskillige store søer under Antarktis' is. Ifølge et hold amerikanske glaciologer er det måden, søerne fyldes og tømmes for vand på, der gør det muligt at følge dem fra satellit. De store lommer af vand ligger 700 meter nede under sammenpresset sne og is. 90 procent af klodens ferskvand er bundet i den kilometertykke iskappe på Sydpolen, og afsmeltning vil kunne få verdenshavene til at stige dramatisk. (19. februar, 2007)
Læs mere på BBC
Grønlands indlandsis smelter langsommere
Grønlands indlandsis smelter alligevel ikke med forrygende hast. Amerikanske forskere har netop slået fast, at isen smelter langsommere, end vi hidtil har troet. I tidsskriftet Science skriver forskergruppen, at selv om mængden af is, der flyder ud i havet fra Grønlands gletschere, har været øget til den dobbelte mængde i løbet af de seneste par år, gælder tendensen ikke længere. Data viser, at næsten hele øgningen i isens nedsmeltning kom inden for et år fra 2004 til 2005. Siden er afsmeltningshastigheden vendt tibage til det tidligere niveau. (12. februar, 2007)
Læs mere på Politiken
Olie - vejen til frihed?
Geologer skønner, at der i Nordøstgrønland er olie svarende til halvdelen af Saudi Arabiens samlede reserver. I et oliefelt ud for Nuuk er der lige så meget olie, som Danmark har fundet i Nordsøen i 40 år.
Læs den anden af tre artikler i Weekendavisen, hvori Marianne Krogh Andersen fortæller om Grønland lige nu. (2. februar, 2007)
Metropolis arctis
En ordentlig arktisk metropolis må have et par skyskrabere som en urban modpol til de kridhvide fjelde og den blå fjord. Foreløbig er der to i Nuuk, en 12 etagers mastodont med ejerlejligheder på Jagtvej. Og hvor der for et par år siden gemte sig et beskedent træskur med byens hyggeligste pølsevogn, knejser nu Teletårnet i ni etager med posthus, Sparbank Vest og møbelforretning ...
Læs den anden af tre artikler i Weekendavisen, hvori Marianne Krogh Andersen fortæller om Grønland lige nu. (26. januar, 2007)

Bagsiden
Fangernes huse ligger drysset ud på klipperne. Gennem utætte vinduer kan de se heliporten - navlestrengen mod verden - som ikke består af andet end en cirkel omgivet af rustne olietønder, svuppende i vand, kæruld og saftigtgrønne urter. Tønderne skærmer Air Greenlands postkasserøde helikopter. Et blikagtigt skur med slidte stolesæder gør det ud for afgangs- og ankomsthallen her i Østgrønlands beskedne hovedstad, Tasiilaq ...
Læs den første af tre artikler i Weekendavisen, hvori Marianne Krogh Andersen fortæller om Grønland lige nu. (19. januar, 2007)

Ozonskadelige skyer over Arktis
Kulde højt i atmosfæren over Arktis medvirker i disse dage til dannelse af polar-stratosfæriske skyer over Arktis. Skyerne spiller en afgørende rolle i den kemiske nedbrydning af ozonlaget. (25. januar, 2007)
Læs mere på DMI

Mineralefterforskning i Grønland eksploderer
Grønlands undergrund er fyldt med værdifulde metaller og dyre ædelstene. Og det i en grad, så internationale mineselskaber i disse år strømme til Grønland for at indlede jagten på en guldrandet virksomhed. Ifølge geolog Karsten Secher fra Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (Geus) foregår der en livlig aktivitet i mineralefterforskningen, og hvert fald fire projekter er så fremskredne, at de kan blive til nye miner inden for fire-fem år. (18. januar, 2007)
Læs mere på Ingeniøren

Polaråret på frimærke
I anledning af det internationale polarår udgiver Post Danmark to frimærker i en fællesudgivelse med Grønland, Finland, Norge, Sverige, Island, USA og Canada. Hvert land udgiver to frimærker. De danske frimærker er graveret af Martin Mörck. (9. januar, 2007)
Læs mere på Webavisen

Nye kvoter for hvalros og isbjørn
Grønlands Landsstyre har fastsat kvoter for fangst af hvalros og isbjørn for kvoteårene 2007 til og med 2009. (22. december, 2006)
Læs mere på Grønlands Hjemmestyre
Antarktiske vinde kortlagt
Britiske forskere har rekonstrueret 40.000 års vinde på og omkring det antarktiske kontinent. (15. december, 2006)
Læs mere på BBC
Arktis isfrit i 2040?
Nye forskningsresultater publiceret i tidsskriftet Geophysical Research Letters viser, at Arktis kan være isfrit allerede i 2040, hvis den globale opvarmning fortsætter med uformindsket hast. (15. december, 2006)
Læs mere på Politiken
Nyt norsk-russisk klimasamarbejde
Norske og russiske forskere indleder nu et øget forskningssamarbejde på klimaområdet. Norske forskere har allerede været på adskillige besøg på russiske forskningsinstitutioner i Murmansk, Arkhangelsk og St. Petersborg. (15. december, 2006)
Læs mere på Forskning Norge

Helikopter på Station Nord i 2007
Dansk Polarcenter planlægger at stille en helikopter til rådighed for forskere på Station Nord i juli-august 2007. Helikopteren – af typen AS 350 eller Bell 222 - kan benyttes til projekter, der skal gennemføre feltarbejde i området. Dansk Polarcenter regner med at have en medarbejder på Station Nord i perioden og vil således være behjælpelig med at arrangere transport til og fra stationen. Forskere, der er interesserede i at benytte helikopteren, kan kontakte logistikkoordinator Jørgen Skafte, tlf. 7248 8113,

Polarræv sladrer om klimaforandringer
Polarræven er i tilbagegang i Arktis, og forskerne har en teori om, at den faldende bestand skyldes klimaforandringer. Derfor vil norske forskere i forbindelse med Det Internationale Polarår undersøge sammenhængen nærmere. Polarræven lever på den arktiske tundra i en hårfin balance med et økosystem, som er såbart overfor klimaændringer. (20. november, 2006)
Læs mere på Forskning Norge
Stjerner styrer liv og klima
I to netop offentliggjorte artikler i tidsskriftet Astronomische Nachrichten dokumenterer den danske astrofysiker ved Danmarks Rumcenter, Henrik Svensmark, hvordan kosmisk stråling påvirker Jordens liv og klima. Klimaet på Jorden estimeres ud fra indholdet af oxygen-18 i geologiske data. Ifølge Svensmark er temperaturen på Jorden lav, når den kosmiske stråling er høj - og omvendt. Svensmark dokumenterer ligeledes en sammenhæng mellem den kosmiske stråling og den biologiske aktivitet på Jorden gennem tre milliarder år. (20. november, 2006)
Læs mere på Ingeniøren
Nyt iskernecenter en realitet
Danmarks Grundforskningsfond har bevilget 55 millioner kroner til et nyt iskernecenter, Center for Interglacial Climate. Centret bliver ét af otte nye grundforskningscentre, der alle er på højeste videnskabelige niveau og støttes i en fem-årig periode. Besøg iskernegruppens hjemmeside her. (7. november, 2006)
Læs mere på Danmarks Grundforskningsfond 
Grønlændere i ny Hepatitis B-forskning
Et nyt forskningsprojekt skal undersøge, hvorfor mange grønlændere ikke bliver syge af den smitsomme leverbetændelse hepatitis B. Bag undersøgelsen står læge Stig Andersen fra Center for Grønlandsforskning ved Aalborg Universitet i samarbejde med medicinstuderende fra Århus, Karsten Fleischer Rex. Ifølge Stig Andersen har man allerede undersøgt grønlændere i Grønland, og nu gælder der så grønlændere i Danmark for at finde ud af, om det at skifte miljø har nogen betydning. I alt 5-600 grønlændere i Århus og Aalborg bliver indkaldt til undersøgelse bestående af bl.a. blodprøver, urinprøver og spørgeskemaundersøgelser. (8. november, 2006)
Læs mere på Internetavisen Jyllands-Posten
Ny ph.d.'er i iskerner
Sune Olander Rasmussen fra Niels Bohr Institutet har har netop forsvaret en ph.d.-afhandling om datering og analyse af iskerner hentet op med dybdeboring gennem Grønlands tykke iskappe. (7. november, 2006)
Læs mere på Niels Bohr Institutet