Dansk Polarcenters formål og opgaver
Det er DPC´s opgave at sikre, at forskere, myndigheder og samfundet har adgang til pålidelige og ajourførte oplysninger om polare forhold samt at formidle forskningsresultater og generel information til offentligheden. DPC har til opgave at understøtte muligheden for forskning i svært tilgængelige polaregne og at forvalte rejsebekendtgørelsen.

DPC udfører opgaver for og formidler viden til offentlige myndigheder og private virksomheder i ind- og udland samt til den internationale forskningsverden. DPC´s opgaver er fastlagt i Dansk Polarcenters bestyrelses vedtægt af 21. december 1999. DPC kan mod betaling påtage sig løsning af rådgivningsopgaver og logistisk støtte for offentlige og private rekvirenter. Centret kan deltage i eksternt finansierede nationale og internationale aktiviteter i polarområderne og modtage midler fra fonde m.v.


01-06-07