Torsdag den 9. august, 2007
Nye kort over Nordgrønland

 

Nogle af Jordens mest utilgængelige områder er kommet på papir. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GEUS - har netop udgivet trykte landkort over Nordgrønlands ødemarker og Nordøstgrønlands barske fjelde.

53 nye topografiske kort i skalaen 1:250.000 har set dagens lys. Kortene, der dækker området fra det vestlige Nordgrønland nær Qaanaaq over det nordligste Grønland ved Kap Morris Jesup og hele vejen syd over til Scoresby Sund i det centrale Østgrønland, giver et overblik over land- og gletscherområder omkring ti gange Danmarks areal. Samtidig indeholder de oplysninger om kystlinier, søer, elve og højdekurver for hver 100 meter.

Det er Kort og Matrikelstyrelsen (KMS), der tidligere har udgivet topografiske kort i 1:250.000. Med de nye kort er hele landet nu dækket af kortblade i denne skala, og både design og inddelingen af de nye kortblade følger KMS´s tidligere produktion.

Den moderne geodætiske opmåling af Nord- og Nordøstgrønland blev påbegyndt af KMS i 1970erne – som følge af det stigende behov for geologisk kortlægning. I 1978 tegnede GEUS de første kort ud fra flyfotos, der blev optaget af KMS i perioden fra 1978-87. Arbejdet foregik sideløbende med den geologiske kortlægning af Nord- og Nordøstgrønland, der hovedsageligt fandt sted fra starten af 1980erne til slutningen af 1990erne.

Senere i år udgiver GEUS de tilsvarende geologiske kort i skalaen 1:250.000. Både de topografiske og geologiske data kan søges frem på et interaktivt kort på GEUS´ hjemmeside:
arcims.mim.dk/website/GEUS/Greenland/Geo_Neg

 

Jane Benarroch