Sommeraktiviteter 2007
Hver sommer vrimler danske og internationale forskere ind over Grønland. Følg et par af ekspeditionerne ...
Ikka-ekspeditionen juli 2007
Også i år får de mange hundrede undersøiske søjler i Ikkafjorden besøg. Feltarbejdet løber et par uger i juli, og en sværm af biologer, geologer, dykkere og farmaceuter vil arbejde under vandet og langs de grønne fjeldsider. Videnskabsfolkene vil især fokusere på bakterierne inden i søjlerne, bjørnedyr og mudderdragere, kemiske forhold inden i søjlerne og kemien i de planter, der vokser langs kildevældene på land.

Læs mere om årets ekspedition på projektets blog 
NEEM 2007: Forberedelse til næste års dybe boring
Kan glaciologerne finde is i Grønland, der er ældre end sidste mellemistid? Det håber de at finde svaret på i de kommende år. En ny boring er under opsejling 350 km nordvest for NordGRIP, som var den seneste dybe boring. Boringen kaldes NEEM, og forberedelserne går i gang i sommer med transport af boregrej fra NordGRIP til det ny borested. Det er en langsom tur. Karavanen med de tre køretøjer kan kun bevæge sig over isen med 5 km/t. Undervejs skal der foretages geofysiske undersøgelser for at finde det bedst egnede sted at stikke borerøret i næste år.

Læs mere på ekspeditionens blog
LongTerm 2007
I det nordligste Nordgrønland vil danske og udenlandske geologer, arkæologer og biologer til lands, til vands og på is lede efter spor i landskaberne fra is og fra mennesker. Geologerne skal kigge efter tegn  på, at Det Arktiske Ocean var isfrit i perioden for 4000-8000 år siden. Biologer og arkæologer skal sammen lede efter DNA fra de eskimoer, der for et par tusinde år siden levede længst mod nord.
Læs mere...