Tirsdag den 19. juni, 2007
Tidligt forår i Arktis


Det arktiske forår kommer to uger tidligere end for ti år siden.


Fuglene udklækker æg og planterne blomstrer cirka 14 dage tidligere end i 1996. Det viser ny forskning fra Forskningsstation Zackenberg, der drives af Dansk Polarcenter.

 

Konklusionerne, der er publiceret i tidsskriftet Current Biology, er resultat af observationer af en række arktiske dyre- og plantearter igennem ti år. Bag undersøgelsen står ph.d. i biologi, Toke T. Høye fra Danmarks Miljøundersøgelser, der igennem en årrække har lavet feltstudier ved den nordøstgrønlandske station hver sommer. Ifølge ham er tendensen udtryk for de stigende temperaturer i Arktis:

 

”Vi kan se, at der ikke blot har været et eller to varme år, men at det er blevet gradvis varmere igennem hele perioden. Det bekræfter os i, at den globale opvarmning slår klarest igennem i de polare områder”, siger Toke T’ Høye.

 

I alt har forskerholdet holdt øje med 66 forskellige biologiske indikatorer på forår, såsom tidspunktet for udklækning af insekter, æglægning og planternes blomstring. Undersøgelsen, der er den første af sin art af et højarktisk økosystem, viser også, at forandringer sker omkring tre gange hurtigere her end på et globalt plan.

 

”Der har vist sig at være en nøje sammenhæng mellem sneens smelten om foråret og den biologiske aktivitet. Så det er de stigende temperaturer, der er årsagen til det tidligere forår”, siger Toke T. Høye og tilføjer, at det dog er svært at spå om, hvorvidt tendensen vil fortsætte i fremtiden.

 

Forskningsstation Zackenberg danner hver sommer base for både danske og internationale forskere, der arbejder med overvågning af arktiske økosystemer:

 

”Det er glædeligt, at vi nu – her ti år efter, at stationen blev oprettet - begynder at kunne se de videnskabelige resultater af overvågningen på Station Zackenberg. Det er jo et af stationens vigtigste formål at give forskere mulighed for at følge ændringer i økosystemerne over et langt tidsrum. Til efteråret udkommer en ny bog om de mange forskellige aktiviteter, der kan give et indblik i de mange projekter, som er blevet gennemført i løbet af det seneste årti”, siger leder af Forskningsstation Zackenberg, Morten Rasch.

 

Også Zackenberg-forskerne Hans Meltofte, Niels M. Schmidt, Mads C. Forchhammer og Eric Post har bidraget til undersøgelsen.

 

Jane Benarroch


Foto: Toke T. Høye