Print
Opgaver

Dansk Polarcenter er et videns-, service- og formidlingscenter under Forsknings- og Innovationsstyrelsen (FIST). Centeret henvender sig til forskere, myndigheder og institutioner, der beskæftiger sig med polarforskning og arktiske forhold. Vores opgaver er, at:

- styrke den danske arktiske og antarktiske forskning både nationalt og internationalt

- støtte dansk deltagelse i international polarforskning og rådgive om logistik i øde egne af Grønland

- formidle viden om polarforskning til forskere og andre

- medvirke til at styrke befolkningens interesse for polarforskning og polarområderne.

Læs mere om:
- DPC´s vedtægter (pdf; 400 kb)
- Evaluering af Dansk Polarcenter (foråret 2000), (pdf; 194 kb)
- Årsrapport 2006 (pdf; 1,3 MB)
- Virksomhedsregnskab/Årsrapport 2005 (pdf; 2 MB)
- Virksomhedsregnskab/Årsrapport 2004 (pdf; 1,1 MB)
- vores samarbejdspartnere...
- eksempler på DPC´s opgaver…


Organisation 

DPC har fire afdelinger: Logistik, forskningskoordinering, formidling og administration. Vi ledes af centerchef Peter Sloth.

Dansk Polarcenter er en organisation under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (VTU)

Læs mere om DPC som organisation...


Klare Mål

DPC har opstillet Klare Mål for vores hjemmeside, information til offentligheden og sagsbehandling.

Læs mere om vores brugerrettede Klare Mål…

01. juni 2007Dansk Polarcenter bor i et gammelt bødkerværksted på den Grønlandske Handels Plads på Christianshavn. Vores nabo er Bryggen, som ud over at huse de grønlandske, færøske og islandske representationer også er et nordatlantisk kulturhus.