Dansk Polarcenter får ny chef
Det bliver Peter Sloth, som fra den 1. juni får den formidable udsigt over Grønlands Handels Plads og havnen fra chefstolen i Dansk Polarcenter. Han kommer fra en stilling som sikkerhedsdirektør i Trafikstyrelsen, hvor han har haft ansvaret for landets jernbanesikkerhed. DPC blev den 1. marts en del af Forsknings- og Innovationsstyrelsen.

 

Peter Sloth er 53 år og tiltræder stillingen som chef for Dansk Polarcenter på et tidspunkt, hvor centret står over for en række spændende udfordringer. Polarcentret er den 1. marts blevet en del af Forsknings- og Innovationsstyrelsen, og det bliver derfor en vigtig opgave for den nye chef at sikre, at denne integration bliver gennemført så smidigt og effektivt som muligt.

 

Desuden tiltrækker forskningen i polarområderne i disse år meget stor opmærksomhed. Det skyldes ikke mindst, at Det Internationale Polarår netop er skudt i gang, og at polarområderne spiller en helt central rolle i forståelsen af de globale klimaændringer.

 

Peter Sloth vil med sine mange års ledererfaring og indgående kendskab til myndighedsopgaver, forskning, udvikling og rådgivning være godt rustet til at tage disse udfordringer op. Han har udover stillingen som sikkerhedsdirektør i Trafikstyrelsen tidligere været planlægningschef i Miljøkontrollen i Københavns Kommune, ligesom han har varetaget koordineringen af udviklings- og undersøgelsesprogrammer i DMU og Miljøstyrelsen.

 

Den nye chef for Polarcentret har også slået sine folder inden for den arktiske forskning. Efter sin afgang som cand. scient. i 1983 fra Københavns Universitet har Peter Sloth bl.a. som forskningsstipendiat på KU og DTU beskæftiget sig med oceanografiske undersøgelser og har i den forbindelse prøvet feltarbejdet på egen krop på togter til Grønlandshavet og Polhavet.

 

Yderligere oplysninger:

Forsknings- og Innovationsstyrelsens direktør,

Inge Mærkedahl, , 35 44 63 40

 

Informationschef Poul-Erik Philbert, Dansk Polarcenter,

, 7248 8105
 

Om Dansk Polarcenter

Dansk Polarcenter (DPC) er et videns-, service- og formidlingscenter under Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Centret henvender sig til forskere, myndigheder og institutioner, der beskæftiger sig med polarforskning og arktiske forhold.

 

Om Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Forsknings- og Innovationsstyrelsen fremmer forskning og innovation af høj international standard til gavn for det danske samfunds økonomiske, kulturelle og sociale udvikling. Forsknings- og Innovationsstyrelsen er en del af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Se også Forsknings- og Innovationsstyrelsens hjemmeside: www.fist.dk


Foto: Klaus Holsting