Print
Pertinent legislation

English versions
- Act on Nature Preservation in Greenland
- Act on Preservation of Ancient Monument
- Act on Control and Regulation of Firearms
- Executive Order on travels in Greenland
- Executive Order on the National Park
- Executive Order on the Nature Reserve in Melville Bay
- Executive Order on Arnangarnup Qoorua
- Executive Order on conservation of birds
- Executive Order on Arctic Char fishing
- Executive Order on Recreational Hunting Certificate
- Executive Order on Leisure Hunting and Fishing
- Executive Order ... on the fishing territory of Northern Greenland
- Regulations for Use of Radio Equipment in Greenland

Danish versions
- Fredning af Arnangarnup Qoorua, Maniitsoq kommune
- Hjemmestyrets bekendtgørelse om fredning af ... Ikka Fjord
- Hjemmestyrets bekendtgørelse om fredning af øen Akilia
- Hjemmestyrets bekendtgørelse ... om fritidsjagtbeviser
- Hjemmestyrets bekendtgørelse ... om betalingsjagt og -fiskeri
- Hjemmestyrets bekendtgørelse om fredning af fugle
- Hjemmestyrets bekendtgørelse om ... Melville Bugt
- Ministeriet for Grønlands bekendtgørelse ... om rejser
- Våbenlov for Grønland
- Landstingslov om fredning af jordfaste fortidsminder
- Landstingslov om naturbeskyttelse
- Hjemmestyrets bekendtgørelse om fiskeri efter fjeldørred
- Lov om mineralske råstoffer
- Lov om beskyttelse af havmiljøet