Fredag den 23. februar, 2007
Klodens temperatur tages ved Nuuk

Dansk-grønlandsk undersøgelsesprogram skal skabe ny viden om klimaændringer og deres betydning for plante- og dyrelivet i Arktis. Det skal bl.a. gøre det nemmere at forudsige, hvad klimaændringer vil betyde for Grønland og for jorden som helhed.

Programmet starter i foråret 2007 ved Nuuk og i Godthåbsfjorden. Her skal målinger af bl.a. temperatur, vind, snedække, solindstråling og plantedække give et billede af, hvordan klimaændringer påvirker forholdene i Arktis. Også vandtilførslen til Godthåbsfjorden, mængden af torskelarver, rensdyrtætheden og en lang række andre forhold i luften, på jorden og i havet omkring Grønland skal måles.

Programmet koster ca. 7,3 mio. kr. i etablering og et tilsvarende beløb årligt. Det betales af Grønlands Hjemmestyre, det danske Miljøministerium og Aage V. Jensens Fonde.

Miljøminister Connie Hedegaard og landsstyremedlem Agathe Fontain er enige om, at det fælles projekt vil udgøre et vigtigt bidrag til klima- og miljøarbejdet:

"Klimaændringerne påvirker naturen i Arktis foruroligende hurtigt. Det ved vi fra et tilsvarende program ved Zackenberg i Nordøstgrønland, som Miljøministeriet har støttet i 10 år. Der er kun få målinger af denne type i Arktis, og klimaprogrammet ved Nuuk vil fylde et væsentligt videnshul om forholdene i Vestgrønland. Den ny viden er vigtig for forståelsen af globale klimaændringer, men også for den regionale og lokale klimatilpasning," siger miljøminister Connie Hedegaard.

"For Grønland er det vigtigt at vide, hvordan klimaændringer vil påvirke naturen og vores levevilkår. Det siger sig selv, at vi også har en stor interesse i at følge, hvordan klimaet påvirker fiske-, havdyrs- og vildtbestandene. Programmet vil desuden styrke samarbejdet mellem grønlandske og danske forskningsinstitutioner og beliggenheden tæt på Nuuk skaber et fantastisk springbræt for yderligere forskning og uddannelse", siger landsstyremedlem Agathe Fontain.

Måleprogrammet gennemføres i et samarbejde mellem grønlandske og danske forskningsinstitutioner. En af hjørnestenene i samarbejdet er Grønlands Naturinstitut, der - ud over programmets målinger i Godthåbsfjorden - også står for programmets praktiske dele.

Yderligere oplysninger:
  • Morten Skovgaard Olsen, Miljøstyrelsen, tlf. 32 66 02 45
  • Søren Rysgaard, Grønlands Naturinstitut, tlf. +299 36 12 46</< li>