Indhold Polarfronten 4/06

Det bekendtgøres
En ny rejsebekendtgørelse vil fra den 1. januar 2007 regulere forsknings- og sportsekspeditioners færden i de øde egne af Grønland.

Skælvende gletschere
Undersøgelse af sammenhængen mellem glaciale jordskælv og isens bevægelser

En diplomatisk isbryder
Klimastation på Hans Ø varsler ikke blot nyt om vejret, men også om diplomatisk fred

Boligjagt på Disko
En arkæolog har for første gang kortlagt paleoeskimoernes boformer i Disko Bugt

Klimavippen i Atlanterhavet
Iskerneanalyser viser, at klimaet i nord og syd følger en vippebevægelse

En livsform under pres
Resultaterne fra den arktiske levevilkårsundersøgelse fortæller om livet i de små arktiske samfund

Ansigt til ansigt med havets uhyrer
Den svenske fotograf Göran Ehlmé har specialiseret sig i undervandsoptagelser i polarområderne

En vestgrønlandsk aflægger
Klimaovervågning af lavarktisk område i nærheden af Nuuk

En isshelfs bekendelser
Ny viden om de antarktiske isshelfers mange liv

Kommentar
Polarlogistik – nogle overvejelser ud fra svenske erfaringer

Det problemløse skrald
Ny teknik til rensning af skrald i Antarktis

Afkolonisering efter bogen
Grønlands indlemmelse i det danske rige gik for sig på ordentlig vis.

Kvinder på toppen
Forskningsstation på Indlandsisen bemandet med fire kvinder

Download hele Polarfronten 4/06