Tirsdag den 16. januar, 2007
Ekstra 60 mio. kroner til IPY


- Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti aftalt en markant styrkelse af den danske deltagelse i Det internationale Polarår, hvor de øremærkede bevillinger næsten fem-dobles fra 16 til 76 mio. kr. over de kommende to år, siger videnskabsminister Helge Sander.

De ekstra 60 mio. kr. til dansk deltagelse i Det internationale Polarår lægges oveni finanslovens godt 40 mio. kr. i perioden 2007-09, som inden for Videnskabsministeriets område er afsat til arktisk forskning, inkl. logistik og feltstationer, og omfatter 16 mio. kr. til Polaråret.

I alt har regeringen på finansloven for 2007-09 – inden de ekstra 60 mio. kr. til dansk deltagelse i Det internationale Polarår – afsat mere end 400 mio. kr. til forskningsaktiviteter i og omkring Grønland. De godt 400 mio. kr. omfatter – ud over de nævnte aktiviteter – blandt andet kontinentalsokkelprojektet, et nyt grundforskningscenter og Miljøministeriets forskningsaktiviteter i området.

- Danmark bidrager aktivt til den internationale klimaforskning og beskyttelsen og overvågningen af det arktiske miljø. Med femdoblingen af de øremærkede bevillinger til Det internationale Polarår har de danske forskningsmiljøer et stærkt udgangspunkt for at præge de mange, internationale aktiviteter og projekter.

Videnskabsministeren understreger, at de øremærkede bevillinger til Polaråret og arktisk forskning ikke udelukker forskernes adgang til universiteternes basismidler og til at søge supplerende forskningsmidler i de forskellige forskningsråd.

- I de kommende år stiger de offentlige bevillinger markant til universiteternes basismidler og forskningsmidler til fordeling i åben konkurrence. På begge felter vil arktiske forskningsmiljøer kunne søge på lige fod med andre forskere, siger Helge Sander.

Det internationale Polarår løber over de næste to år med start marts 2007.

Mere end 300 danske, grønlandske og færøske forskere deltager i forskningskonsortier, der har aktive projekter i og omkring Grønland.