Ross Ice Shelfs front mod det åbne hav er mere end 600 kilometer lang. Isshelfen er flere hundrede meter tyk.

Onsdag den 6. december, 2006
Isshelf on/off


Den var der, og den var der ikke. Et boreprojekt ved Antarktis kaster i disse uger nyt lys over antarktiske Ross Ice Shelfs mange liv.


Verdens største isshelf, Ross Ice Shelf, har været ødelagt og genopbygget mange gange inden for de seneste 10 millioner år. Det viser nye data fra sedimentkerner boret i havbunden ved de amerikanske og new zealandske baser på Ross Island i Antarktis.


En isshelf er ikke et isbjerg eller en isflage, men derimod en enorm issokkel, der dannes af landfast gletscheris og flyder på vandet. Ross Ice Shelf, der ligger i Vestantarktis, lever således af kælvende is fra den vestantarktiske iskappe.


Dramatiske klimaskift
Bag undersøgelserne står Antarctic Geological Drilling Project, der de seneste uger har været i gang med borearbejdet 600 meter under havbunden. Forskerholdet vil bl.a. bruge resultaterne til at få mere viden om fortidens klimaskift. Ifølge Dr. Tim Naish fra New Zealand's Institute of Geological and Nuclear Science dokumenterer data fra sedimentkernerne, at isshelfen har gennemgået adskillige cyklusser i dens levetid. Fra at være der til simpelthen ikke at være der. Dataene viser også, at det område, hvor isshelfen ligger, har været skiftevis dækket af is og åbent vand.

”Det er dramatiske skift, de nye data afslører. Det store spørgsmål i forhold til i dag er selvfølgelig, hvor stabil Ross Ice Shelf er. Vi vil gerne kunne forudse, hvad der vil ske med isshelfen, hvis de globale temperaturer fortsætter med at stige” siger Tim Naish til BBC, der også håber på at kunne lave en præcis datering af, hvornår isshelfen var der og ikke var der.

Temperaturstigninger i vente
FNs internationale klimapanel IPCC forudser, at de globale temperaturer vil stige med mellem 1,4 og 5,8 grader inden år 2100. Det er interessant, fordi kollaps af isshelfer kan lede til yderlige tab af is fra det antarktiske kontinent, som igen kan lede til stigninger i havniveauet.


Forskerne har allerede fået flere forvarsler om, at isshelferne er noget af det mest sårbare på Antarktis, når klimaet forandrer sig. I 2002 kollapsede den store Larsen B-isshelf på den antarktiske halvø. Her er temperaturen steget med cirka 2,5 grader de seneste 50 år.


Ross Ice Shelf er på størrelse med Frankrig.


Jane Benarroch

Kilde: BBC News Online, 4. december 2006