Foto: British Antarctic Survey

Polarklima på vippen


Når det bliver varmere i Arktis, bliver det koldere på Antarktis. Og omvendt. Et hold glaciologer har netop offentliggjort resultater i tidsskriftet Nature, der stærkt indikerer, at temperaturerne ved polerne svinger frem og tilbage i et naturligt kredsløb.

Der er en direkte forbindelse mellem klimaet i Arktis og på Antarktis: når det er varmt i syd, er det koldt i nord. Og omvendt. Det indikerer nye analyser af antarktiske iskerner, publiceret i dag i tidsskriftet Nature. Bag undersøgelserne står et internationalt team bestående af forskere fra 10 europæiske lande, herunder flere fra glaciologigruppen på Niels Bohr Instituttet med professor Dorthe Dahl-Jensen og lektor Jørgen Peder Steffensen i spidsen.

De nye resultater har for første gang dokumenteret, at temperaturen ved polerne i vid udstrækning følger en bipolar vippe, der igen er bestemt af havstrømssystemer i Atlanterhavet. Og at selv korte og mindre temperaturudsving i syd er forbundet med hurtige temperaturskift i nord.

Analyserne, der er gennemført som led i det såkaldte EPICA-projekt – European Project for Ice Core in Antarctica, er baseret på sammenligninger mellem den nyligt borede EDML-iskerne fra Antarktis og iskerner boret på Grønlands indlandsis. Helt konkret har forskerne undersøgt de metankoncentrationer, der er fanget i bobler i den årtusinder gamle is i perioden 10.000 til 55.000 fvt. Og konklusionen er altså, at mens Antarktis blev varmere i perioden, forblev det koldt i Arktis. Resultaterne bliver ikke mindre interessante af, at mens der i disse år sker en opvarmning i Arktis, bliver det faktisk koldere i Antarktis.

Studier af iskerner fra Grønlands indlandsis har allerede vist, at temperaturerne i Arktis kan stige så meget som 16 grader på ganske få årtier. De nye resultater giver derfor forskerne en bestyrket formodning om, at varme- og kuldeperioder svinger frem og tilbage mellem polerne i et naturligt kredsløb.

De nye resultater kan bl.a. bruges til at lave modeller over, hvordan det fremtidige klima ved polerne bliver. Et spørgsmål, som det nye iskernecenter 'Center for Interglacial Climate', der netop har opnået en støtte fra Danmarks Grundforskningsfond på 55 millioner kroner, vil beskæftige sig med de kommende år.


Jane Benarroch


Læs artikel fra Nature her