Danish Polar Center | Strandgade 100 H | DK-1401 Copenhagen K | Denmark
phone +45 3288 0100 | fax +45 3288 0101 | 
News    |    Research & Logistics    |    Publications    |    Library    |    Photos    |    Polarfronten    |    About DPC
You are at:

Nyt forskningsprojekt om medicinsk behandling

Et nyt forskningsprojekt skal forsøge at finde ud af, hvorfor grønlændere har behov for højere doser af antipsykotisk medicin end f.eks. danskere.

Forskere fra Sct. Hans Hospital søger nu sammen med læger fra Amager Hospital og Dr. Ingrids Hospital i Nuuk om tilladelse til at undersøge, hvorfor patienter med forskellig etnisk baggrund reagerer forskelligt på medicin. For grønlænderes vedkommende gælder det, at de generelt skal have højere doser af antipsykotisk medicin end danskere, for at medicinen har den fornødne effekt.

Psykiater Fatuma Ali fra Dr. Ingrids Hospital er en af deltagerne i projektet. Hun mener, at der er et stort behov for mere viden på området. Fra tidligere undersøgelser ved man, at ikke-hvide mennesker omsætter medicinen anderledes end hvide. Der er også mulighed for, at forskellige madtraditioner har betydning, siger hun.

Ifølge forskningschef på Sct. Hans Hospital, Thomas Werge, er det sandsynligt, at forskellene er genetisk bestemt, selvom der også er visse miljømæssige faktorer, der kan spille ind.

Forskerne må foreløbig vente på, at den den videnskabsetiske komite godkender projektet. Herefter vil det tage ca. to år at gennemføre projektet.

Jane Benarroch

Kilde: KNR