Danish Polar Center | Strandgade 100 H | DK-1401 Copenhagen K | Denmark
phone +45 3288 0100 | fax +45 3288 0101 | 
News    |    Research & Logistics    |    Publications    |    Library    |    Photos    |    Polarfronten    |    About DPC
You are at:


Ukendte arter af bakterier fra søjlerne er her dyrket på en agarplade. Disse bakterier trives normalt i søjlernes stærkt ætsende indre. (Foto: Bioneer A/S).


Forskerne undersøger, hvilke enzymer bakterierne kan indeholde, ved først at tilsætte et stof, der bliver blåt, når enzymerne arbejder og dernæst pode bakterierne. (Foto: Bioneer A/S).

 

Ny bakteriegruppe opdaget

En specialestuderende fra Københavns Universitet har muligvis opdaget en helt ny gruppe bakterier i de unikke mineralsøjler i Ikkafjorden. Bakterierne kendes ikke fra andre steder på Jorden. De små kræ er enestående, fordi de lever i et meget ugæstfrit miljø, hvor koldt, ætsende vand siver op gennem fjordbunden og ud gennem de porøse søjler.

”Efter at andre forskere har gravet i søjlerne med en spade, har jeg nærmest brugt en tættekam”, siger Mariane Schmidt fra Københavns Universitet. Overdrivelsen fremmer forståelsen, men der er virkelig tale om det første større forsøg på at få et overblik over det skjulte liv, der gemmer sig i de hvide søjlers mørke.

Det materiale, Mariane snakker om, findes i den lille sydgrønlandske Ikkafjord ikke langt fra Ivittuut. Her har forskere på flere ekspeditioner indsamlet prøver af de sjældne søjler, der vokser op gennem bunden i fjorden. Senest besøgte et forskerhold fra det bioteknologiske firma Bioneer A/S fjorden i 2002, hvor de blandt andet indsamlede et par søjler. Det er materiale fra disse søjler, Mariane har undersøgt.

Enzymer
”Jeg har hovedsageligt arbejdet med at bestemme de forskellige arter af bakterier, der lever inden i søjlerne. Og jeg har fundet rigtig mange nye, ukendte arter. Deres nærmeste slægtninge kender vi kun fra Antarktis. Men de omgivelser, de lever i, ser man kun i Ikkafjorden. Vi mangler stadig at undersøge en masse materiale, men det indledende arbejde giver os grund til at tro, at vi står overfor en egentlig ny gruppe bakterier”, siger Mariane Schmidt

Der er muligvis store perspektiver i Marianes arbejde. Fordi bakterierne lever under så ekstreme vilkår, har de måske udviklet specielle enzymer med egenskaber, som bioteknologiske virksomheder kan drage nytte af på længere sigt.

Forskning i ikaitsøjlernes mikroorganismer finder sted på:
Den Kgl. Veterinære og Landbohøjskole,
kontakt: Peter Stougaard, Institut for Økologi, , tel. 3528 2609

Københavns Universitet,
kontakt: Anders Priemé, Biologisk Institut, , tel. 3532 2046

Bioneer A/S,
kontakt: Rachel Kahn, tel. 4516 0444,

Links:

Om søjlernes bakterier:

http://dpc.dk/PolarfrontenDPC/startartikler/mikroorganismer.html

http://dpc.dk/PolarfrontenDPC/3_02/Bakteriejagt.html

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=12153590

Om de fantastiske søjler i Ikafjorden:

http://dpc.dk/ikka

http://dpc.dk/PolarfrontenDPC/198/ikka.html

http://dpc.dk/PolarfrontenDPC/2_00/Ikka.html

Videnskabelig artikel om søjlernes opståen:

http://dpc.dk/Ikka/Links/BuchardtAbs.pdf

Uffe Wilken/DPC