Dansk Polarcenter | Strandgade 100 H | 1401 København K | Danmark
telefon 3288 0100 | telefax 3288 0101 | 
News    |    Research & Logistics    |    Publications    |    Library    |    Photos    |    Polarfronten    |    Om DPC
Du er på:
Indhold Polarfronten 4/03

Nordatlantisk vision i hus
Nordatlantens Brygge har slået portene op og bliver et åbent vindue til det nordatlan-tiske område

Hvaler i fast rutefart
Genetiske undersøgelser viser, at Nordatlantens vågehvaler tager turen tilbage til det samme område hvert forår

Jorden skælver– vulkaner og kontinenter i opbrud
Dansk Lithosfærecenter har indsamlet epokegørende ny viden om, hvordan Grønland og Europa for 55 mio. år siden begyndte at bevæge sig væk fra hinanden
Vold i familien

Skarp kritik af Grønlands naturforvaltning

Den arktiske havis på retræte

Vold i familien - fra trommesange til politirapporter
En grønlandsk samfundsforsker er i gang med at undersøge voldens årsager og historiske udvikling i Grønland

Thuleboerne i modvind
Thuleboerne fik ikke medhold i Højesteret. Det aktualiserer spørgsmålet om, hvordan
området kan udvikle en bæredygtig økonomisk og social fremtid

79-fjordsgletscheren i opbrud
Havisen ud for Nordøstgrønlands kyst er de seneste par somre smeltet helt bort, så kæmpestore iskolosser har revet sig løs af de store, flydende gletschere
På randen af en bæredygtig livsform
Geografer og arkæologer følger sporene af de eskimoiske bosættelser i østgrønlandske fjorde

Et år med fokus på international polarforskning
2007-08 er udnævnt til internationalt polarår. Det giver mulighed for nye satsninger inden for polarforskningen

Strømninger i Nordatlanten
Det Nordatlantiske Forskningsprogram slutter af med en populærvidenskabelig præsentation af 12 forskningsprogrammer

Kinesere bag vinlandskortet
En britisk amatørhistoriker mener, at kineserne nåede Amerika før Columbus, og at de også nåede at kortlægge Grønland

Foto: Magnus Elander

Pressemeddelelse

 

Redaktionen:
(ansvarshavende)
(redaktør)(layout)


Hent Polarfronten 4/2003 som PDF dokument (736K)

 

Tegn et abonnement
på Polarfronten on-line


eller ring på 3288 0100