Dansk Polarcenter | Strandgade 100 H | 1401 København K | Danmark
telefon 3288 0100 | telefax 3288 0101 | 
News    |    Research & Logistics    |    Publications    |    Library    |    Photos    |    Polarfronten    |    Om DPC
Du er på:

Et vågent øje med vågehvaler

Fangsten af vågehvaler bliver reguleret af Den Internationale Hvalfangstkommission (IWC), som Danmark er medlem af. I flere år har kun Norge og Grønland drevet fangst på vågehval i Nordatlanten, mens Island har genoptaget fangsten i 2003.
IWC har opdelt Nordatlanten i otte forvaltningszoner, som er udgangspunktet for tildelingen af kvoter (se kort).

I perioden 2003-2006 må der fanges 175 vågehvaler om året ved Vestgrønland. Hvis kvoten for et år ikke bruges, kan næste års kvote forøges med op til 15 hvaler. Ved Østgrønland er kvoten på 12 vågehvaler om året, og her kan tre overføres fra år til år.
Det påhviler de enkelte lande at føre bevis over for IWC for en bæredygtig fangst. Den seneste optælling af vågehvaler i Vestgrønland, som blev gennemført af Grønlands Naturinstitut i 1993 fra fly, anslog, at der er 6000 dyr i området. Usikkerheden er dog stor, og et kvalificeret gæt siger, at der er mellem 3000 og 19000 dyr i alt. Det er på dette grundlag, at IWC har tildelt Vestgrønland en kvote på 175 vågehvaler om året, et tal som skulle være bæredygtigt.

Vågehvalen er en vigtig ernæringskilde i Grønland. Der er ca. 380 tons mad i de 190 hvaler, man maksimalt kan tillade sig at på et enkelt år i Vestgrønland. Det svarer nogenlunde til udbyttet fra 20000 ringsæler eller omkring 1/3 af hele den grønlandske fangst af ringsæler.

Tilbage til artiklen

Vågehvalens nordatlantiske udbredelse og grænserne for Den Internationale Hvalfangtskommissions forvaltningszoner. De fire bestande, som studiet identificerede er også vist.

 

 

Tegn et abonnement
på Polarfronten on-line


eller ring på 3288 0100