Dansk Polarcenter | Strandgade 100 H | 1401 København K | Danmark
telefon 3288 0100 | telefax 3288 0101 | 
News    |    Research & Logistics    |    Publications    |    Library    |    Photos    |    Polarfronten    |    Om DPC
Du er på:
En modelleret klimaforudsigelse

Klimaforudsigelser bygger på computerstyrede modeller af de komplicerede, fysiske sammenhænge i klimasystemet. Forskerne arbejder hele tiden på at optimere modellerne ved at opdatere deres viden om systemets indre sammenhænge og oversætte disse til en matematisk formulering, som kan indgå i computermodellen.

Klimamodellen bag forudsigelserne om de stigende temperaturer i Nordøstgrønland går under navnet HIRHAM og er en regional atmosfæremodel udviklet i et samarbejde mellem forskere ved DMI (v. Jens Hesselbjerg Christensen) og Max Planck Instituttet for Meteorologi i Hamborg.

Den har så høj en opløselighed, at den kan bruges for områder helt ned til 50 x 50 kilometer, og er derfor anvendelig i projektet i Young Sund. Den beskriver bl.a. samspillet mellem de fysiske processer i solstråling, skydannelse, havis, vandets kredsløb og de fysiske processer ved jordoverfladen samt is- og havoverflader.

Modelleringen for det fremtidige klima bygger på FN’s internationale klimapanels (IPCC) scenarier for, hvordan den menneskeskabte forandring i atmosfærens indhold af drivhusgasser vil udvikle sig i det 21. århundrede. Forskerne har valgt at arbejde med to af scenarierne: et konservativt, som forudsætter, at det menneskeskabte CO2-udslip globalt kommer nogenlunde under kontrol, og et mere vildtvoksende og yderligtgående, hvor industrialiseringen fortsætter, og CO2-koncentrationern i atmosfæren øges kraftigt gennem hele århundredet.
Forudsigelserne for Nordøstgrønlands fremtidige klima bygger på det konservative scenario.

Indhold 4/02

Kontakt:
DMU, tlf. 89 20 14 32

Tegn et abonnement
på Polarfronten on-line


eller ring på 3288 0100