Dansk Polarcenter | Strandgade 100 H | 1401 København K | Danmark
telefon 3288 0100 | telefax 3288 0101 | 
News    |    Research & Logistics    |    Publications    |    Library    |    Photos    |    Polarfronten    |    Om DPC
Du er på:
Fra dengang dyrene erobrede Danmark

Da isen for 15-20.000 år siden trak sig tilbage fra Danmark, overtog dyrene det kolde og jomfruelige landskab. En ny permanent udstilling på Zoologisk Museum giver netop nu et levende indtryk af historien bag dyrenes indvandring til Danmark.

Af Jens J. Kjærgaard
Zoologisk Museum i København har inviteret os med på en tidsrejse, der begynder på mammutsteppen for 15.000 år siden og slutter på den kultursteppe, som vi lever på og af. En herlig og belærende udflugt, som på én gang underholder og gør os klogere.

- Lige siden Zoologisk Museum for 30 år siden åbnede basisudstillingen om Danmarks fauna, har det været hensigten at berette dyrenes indvandringshistorie, siger lektor Kim Aaris-Sørensen, Ph.D og ansvarlig for museets samlinger og udgravninger af forhistoriske dyr.

Dyrene kommer til landet
Rejsen begynder ved en tidsportal, en science-fiction-tunnel gennem et lille isbjerg, der sluser publikum ud i koldt, nøgent og jomfrueligt landskab, overstrøet med store og små isklumper - og der hilser vi så på en uldhåret fortidselefant i fuld størrelse, en mammut med enorme stødtænder og skræddersyet, rødbrun pels klippet af moskusokser. Jo, det ligner godt nok; det er troværdigt. Hårene svarer ganske fint til dem, man finder på de dybfrosne kadavere i Sibirien. Der står vi så og kikker os omkring i et ur-Danmark, med moræner og smeltevandsdale, et koldt rige, som er høvlet til af den store bræ. Hvor skal vi hen?

Rejsen fortsætter gennem fem perioder markeret og understøttet af grafik, lys og farvesætning, som viser klimaskift, og de særligt videbegærlige kan læse videre i en guidebog, som også henviser til relevante udstillinger på andre museer.
Den rette vej til målet markeres af en sti, diskret antydet i gulvet. Forbi prægtige fund, nogle af dem er hentet frem fra magasiner, hvor de har ligget i venteposition siden udflytning fra Krystalgade til Universitetsparken i 1963. Andre er nyudgravede opdagelser fra de forløbne 40 år.

Naturens foranderlighed
Alle veje fører frem til nutiden, til det velkendte diorama med rådyr. Til det Danmark, vi kender, hvor landskabet uden ophør høvles til og forandres af foretagsomme mennesker. Forvalter vi naturen forsvarligt? Skal vi sætte bævere ud?

I dagens aviser og bøger og elektroniske medier prædikes der om biodiversitet. Oversat til lidt gammeldags dansk kunne man kalde det naturens mangfoldighed, og blandt de involverede journalister, politikere og forvaltere synes der gennemgående at være enighed om, at vi skal strække os vidt for at opretholde mangfoldigheden - og råde bod på fortidens misgreb og forsyndelser.
Vi er alle sammen gennem handlinger og undladelser med til at beslutte, hvordan naturen skal forvaltes. Og når vi taler om genopretning, må vi vælge det stadium, som skal fastholdes med naturpleje, som ikke er gratis. Den mangfoldighed, vi ser i dag, er ikke et slutprodukt, men et stadie på de evige forandringers vej. I Danmark - såvel som i Arktis, hvor isen nu synes at vige.

Zoologisk Museum huser en righoldig, enestående samling af dyreknogler hentet op af tørvemoser og grusgrave, og det giver mulighed for at vise foranderligheden. Man kan opfatte den koldeste periode hen mod den sidste istids slutning som en nulstilling af økosystemet - før dyr og planter generobrer det foryngede landskab. Så fundene giver mulighed for at følge den naturlige udvikling, helt op til landbruget og husdyrbruget kom til landet for 6.000 år siden. Det bliver vist på 400 kvadratmeter, som er møbleret med rundhåndet støtte fra Velux Fonden.


Foto: Zoologisk Museum

Udstillingen Danmarks dyreverden gennem 20.000 år har åbent på Zoologisk Museum i København tirsdag til søndag kl. 11-17.

Tegn et abonnement
på Polarfronten on-line


eller ring på 3288 0100