Dansk Polarcenter | Strandgade 100 H | 1401 København K | Danmark
telefon 3288 0100 | telefax 3288 0101 | 
News    |    Research & Logistics    |    Publications    |    Library    |    Photos    |    Polarfronten    |    Om DPC
Du er på:


PRESSEMEDDELELSE FRA DANSK POLARCENTER
København, den 20. december 2000

Olie under Nordøstgrønlands havis

U. S. Geological Survey peger i en rapport på, at mange af fremtidens oliereserver skal findes under den tykke havis i det øde og ufremkommelige Nordøstgrønland. De amerikanske geologer har regnet sig frem til, at der kan ligge 47 mia. tønder olie gemt offshore i Nordøstgrønland eller dobbelt så meget som de kendte reserver i Nordsøen. Det skriver Dansk Polarcenters blad Polarfronten i sit kommende nummer.

Det fremtidige olieeventyr er beskrevet i rapporten World Petroleum Assessment 2000, hvor USGS regulerer sit hidtidige skøn over verdens olieforsyning de kommende 30 år op med 20% til i alt 649 mia. tønder. Men det indebærer, at olieselskaberne rejser deres boretårne på helt nye oliefelter, og i den forbindelse omtales Nordøstgrønland ikke alene som et af fremtidens, nye potentielle olieområder, men som et af de største overhovedet.

Amerikanerne har ikke selv været i felten, men har skrabet al tilgængelig viden sammen om Nordøstgrønlands oliegeologi.

De geologiske strukturer ud for Nordøstgrønland har samme oprindelse, som områderne med de olieførende lag i Nordsøen. Oprindelig hang de to områder sammen, men for 55 mio. år siden førte strækninger til, at jordskorpen gik i stykker, og at kontinentaldriften sendte det nordamerikanske og det europæiske kontinent i bevægelse væk fra hinanden.

Den fælles geologi har selvfølgelig fået forskere og olieselskaber nu senest oliegeologerne i USGS - til at arbejde med en hypotese om, at der også kan gemme sig store olieressourcer øst for Grønland. Statsgeolog Flemming Getreuer Christiansen, GEUS, mener, at forudsigelserne om olieforekomsterne i Nordøstgrønland hviler på et solidt, fagligt forarbejde, men advarer samtidig mod fristelsen til at drage forhastede slutninger.

- I Nordøstgrønland er der i modsætning til Nordsøen sket en landhævning. Under en hævning er der fare for, at olien siver ud i omkringliggende lag og evt. op til havoverfladen. Hvis det er sket, risikerer vi, at der måske har været store oliemængder, men at vi er kommet for sent.
De nye beregninger fra USGS betyder ikke, at GEUS de nærmeste år vil kaste mange nye ressourcer ind i oliekortlægningen i Nordøstgrønland.

- En udnyttelse af eventuelle olieforekomster i Nordøstgrønland må ligge nogle år ud i fremtiden, siger vicedirektør Kai Sørensen fra GEUS. Men der er ikke tvivl om, at en forudsætning for en fremtidig udnyttelse er, at vi får gennemført nogle boringer ned i havbunden, som mere konkret kan vise, hvad der gemmer sig.

Der kan blive tale om meget omkostningskrævende boringer, fordi de kræver assistance fra specialudstyrede isbrydere. Men der ligger måske en genvej via de nye Tobias Øer, som for et par år siden blev opdaget 80 kilometer øst for 79-gletscheren.

- Hvis vi kan opstille vores boreudstyr på øerne, kan det vise sig at være en nem måde at få foretaget de boreprøver, som kan give den nødvendige viden om de geologiske strukturer i den østgrønlandske sokkel, siger Kai Sørensen.
 

 


Indhold 4/00

 
Hovedartikel:
Olie under Nordøstgrønlands havis
 
Pressebilleder:
 

Grafik: GEUS

Foto: GEUS

Grafik: Irene Seiten

Klik på billederne for højere opløsning
Billedmaterialet kan bruges frit af pressen med angivelse af copyright.
Kontakt:

GEUS
tlf. 38 14 27 27

Tegn et abonnement
på Polarfronten on-line


eller ring på 3288 0100