Dansk Polarcenter | Strandgade 100 H | 1401 København K | Danmark
telefon 3288 0100 | telefax 3288 0101 | 
News    |    Research & Logistics    |    Publications    |    Library    |    Photos    |    Polarfronten    |    Om DPC
Du er på:


Indhold Polarfronten 4/2000


Minik i Hollywood
Et skotsk filmselskab er gået i gang med at filmatisere historien om Minik. Forlægget er en dansk, videnskabelig bog, og en stor del af filmen optages i Grønland.

Olie under Nordøstgrønlands havis
U. S. Geological Survey har udpeget Nordøstgrønland til at være et af de områder i verden, hvor fremtidens oliereserver skal findes. Beregninger viser, at der kan gemme sig forekomster, der er dobbelt så store som de kendte reserver i Nordsøen. Oliegeologerne i GEUS maner til besindighed.

Vindue til fortiden
To unge forskere er gået på jagt efter årtusind gamle DNA-rester i bl.a. den grønlandske is. Det kan give ny viden om tidligere tiders plante- og dyreliv.

Fra en foranderlig verden i balance
Under sine specialestudier på Institut for Eskimologi har religionshistorikeren Marja Ulfsdotter studeret det verdensbillede, som findes i de eskimoiske myter. Her giver hun et par smagsprøver på en virkelighedsopfattelse, som adskiller sig radikalt fra vores.

Flodbølge og brændende fjelde
Tirsdag den 21. november kl. tre om eftermiddagen åndede alt fred og idyl i bygden Saqqaq i den nordlige del af Disko Bugten. Et par fangere var netop kommet i havn med jollen fuld af hellefisk, og folk stod og snakkede foran butikken på havnen. En time senere havde en naturkatastrofe skabt totalt kaos.

Forskerspirer i felten
Et kursus på Disko i Vestgrønland bragte 20 grønlandske gymnasieelever og studerende tæt på forskernes daglige arbejde. Initiativet er et blandt mange, som skal øge interessen i Grønland for den naturvidenskabelige forskning.

I snescooterens slipstrøm
Den grønlandske slædehund er langsomt ved at miste sin rolle i forbindelse med fangst og fiskeri. Dermed er en tusindårig tradition ved at forsvinde ud af den grønlandske kultur. Det betyder et sporskifte i brugen af hunden.

Skeletterne i skabet
Fire skeletter blev i 1993 hentet ud af magasinerne i American Museum of Natural History og fløjet til Qaanaaq i Nordgrønland, hvor de fik en forsinket begravelse. Tilbageleveringen afsluttede en højst usædvanlig historie om seks polareskimoer, som Robert Peary i 1897 bragte til New York.

Kajakmanden i Holland
En udleveringssag om en udstoppet eskimo i en kajak har skabt en kurre på tråden mellem Grønlands Hjemmestyre og et museum i Holland. Parterne venter for øjeblikket på resultaterne af en DNA-test, som eventuelt kan fastslå kajakmandens oprindelse.

Kommentar: Et spørgsmål om respekt
Museumsinspektør Joel Berglund forklarer, hvorfor Hjemmestyret kræver resterne af en udstillet grønlænder hjem fra et hollandsk museum, og opridser samtidig Hjemmestyrets holdning til brug af menneskeligt materiale i forskningen.

Overlevelse på Indlandsisen
Videnskabeligt arbejde i polarområderne kan være en logistisk udfordring. Ikke mindst når det drejer sig om arbejde på de store iskapper i Grønland og Antarktis.


Geologer på stormfulde højder
Mange, der har arbejdet i Arktis, kender situationen. Man bliver droppet fra helikopter eller båd på et øde sted, langt fra menneskelig beboelse, med en aftale om at blive hentet igen. De fleste har sikkert også leget med tanken: Hvad nu, hvis de alligevel ikke kommer og henter mig?

Andre numre

 

Foto: GEUS


Se pressemeddelelse:
Olie under Nordøstgrønlands havis

 

Redaktionen:
Morten Meldgaard (ansvarshavende)
(redaktør)


(layout)

Tegn et abonnement
på Polarfronten on-line


eller ring på 3288 0100