Dansk Polarcenter | Strandgade 100 H | 1401 København K | Danmark
telefon 3288 0100 | telefax 3288 0101 | 
News    |    Research & Logistics    |    Publications    |    Library    |    Photos    |    Polarfronten    |    Om DPC
Du er på:
Din browser er ikke en Internet Explorer !
Med tilladelsen i baglommen

Der er krav om, at en række tilladelser skal være på plads, når forskeren skal på feltarbejde i Grønland. Dansk Polarcenters hjemmeside åbner i nærmeste fremtid en ny vejledning, som skal vise vej i junglen af regler.

Af Morten Meldgaard
Der er krav om, at en række tilladelser skal være på plads, når forskeren skal på feltarbejde i Grønland. Dansk Polarcenters hjemmeside har åbnet en ny vejledning, som skal vise vej i junglen af regler.
Ejnar Mikkelsen tilbragte i 1910-12 ufrivilligt to år på Nordøstgrønlands kyst, fordi han ikke kunne komme i kontakt med omverdenen. Han overlevede og kunne berette om oplevelserne i bogen Farlig tomandsfærd.
I dag er det med den nye kommunikationsteknologi knap så farligt at færdes i Nordøstgrønland, men det er så til gengæld vigtigt, at kommunikationslinierne er i orden, så hjælp kan tilkaldes, hvis uheldet er ude. Derfor skal forskere, der arbejder i de øde og utilgængelige egne af Grønland, have nødradio og lign. med, og myndighederne skal kende deres rejseruter og opholdssteder, så redningsmandskabet om nødvendigt kan finde dem. Forsikringerne skal også være i orden, så en eventuel redningsaktion kan gennemføres uden unødige omkostninger for samfundet.

Spørg først
Grønlands Hjemmestyre ønsker at beskytte den sårbare natur og genstande af værdi for det grønlandske samfund. Det betyder, at forskere der ønsker at arbejde i Nationalparken i Nord- og Østgrønland skal være opmærksomme på de regler, der gælder for ophold i det fredede område. Det er f.eks. ikke tilladt at indsamle rensdyrtakker og moskuskranier uden særlig tilladelse fra Landsstyret, og hvis Rikke Bruhn vender tilbage for at grave den svaneøgle ud, som vi omtalte i sidste nummer af Polarfronten, kræver det også en tilladelse.
For fredede fortidsminder, f.eks. gamle bopladser og grave, gælder Hjemmestyrets særlige fredningslovgivning. Det er Grønlands Nationalmuseum og Arkiv, der har ansvaret for at administrere denne lovgivning, og som har en fuldstændig registrering af alle kendte fortidsminder i hele Grønland. Arkæologer, der ønsker at foretage udgravninger, skal derfor søge om tilladelse hos Nationalmuseet i Nuuk.

DPC samler trådene
Det er forskerne selv, der har ansvaret for at være orienteret om alle disse regler, men for at gøre det lettere for alle parter, samles trådene i Dansk Polarcenter. Det er her, forskeren kan henvende sig for at få de nødvendige ansøgningsskemaer, og det er hertil ansøgningen sendes. Det er så Dansk Polarcenters opgave at indhente tilladelser fra Grønlands Hjemmestyre, Udenrigsministeriet, Forsvaret, Lufthavnsvæsenet og eventuelt andre relevante myndigheder. Dansk Polarcenter sender herefter en tilladelse eller et afslag.
Som rutine sendes ansøgningerne om forskningsfeltarbejde også til høring hos relevante forskningsinstitutioner i Danmark og Grønland. Dette giver mulighed for at oplyse ansøgeren om eventuelle andre, lignende forskningsprojekter og måske opfordre til koordinering og samarbejde.

Indhold 4/98

Illustration: Lars-Ole Nejstgaard


Kontakt:

DPC
tlf. 32 88 01 25

 

Tegn et abonnement !

Klik her
eller ring 32880100