Dansk Polarcenter | Strandgade 100 H | 1401 København K | Danmark
telefon 3288 0100 | telefax 3288 0101 | 
News    |    Research & Logistics    |    Publications    |    Library    |    Photos    |    Polarfronten    |    Om DPC
Du er på:
Din browser er ikke en Internet Explorer !
Anmeldelse af:
Mogens Rud: Alfred Wegener og de drivende kontinenter, Christian Ejlers forlag 1997. 144 sider. 198 kr.

Af Leif Vanggaard, Arktisk Institut
Da Alfred Wegener og J. P. Koch i 1912-13 krydsede Indlandsisen, medbragte de 16 islandske heste til transport og velsagtens også som omvandrende forrådskammer. Hestene havde svært ved at klare strabadserne og bukkede under én for én, og på billedet ses den længst levende, Grauni, som på et tidspunkt blev så udmattet, at den fik bundet benene sammen og blev placeret på en slæde, hvor den lå med muleposen på og gumlede. Den intetanende hund, kaldet Kamikdyret, fik en grum skæbne. Ekspeditionen nåede Vestkysten, men kunne ikke finde et beboet område. Til sidst var deltagerne så udhungrede og afkræftede, at de var nødt til at aflive Kamikdyret og koge suppe på den. Netop som de var i gang med at dele den dampende suppe, fik de øje på en sejlbåd ud for kysten...

Alfred Wegener var tysk og uddannet som meteorolog, men hans liv blev på mange måder formet af en dyb interesse for det arktiske område og specielt Grønland. Det er derfor helt naturligt, at en dansker, Mogens Rud, nu har skrevet en bog om forskeren og grønlandsfareren Wegener.

Som 25-årig meteorolog deltog Alfred Wegener i Danmark-ekspeditionen 1906-08. Han var ansvarlig for de meteorologiske observationer, der blev foretaget fra jorden og som drage- og ballonobservationer fra overvintringshavnen Danmarkshavn. Hans meteorologiske målinger blev publiceret som doktorafhandling i Marburg, og de næste år var han stærkt optaget af glaciologi og atmosfæriske forhold. Videnskabeligt blev dette hans hovedindsats. Under ekspeditionen lærte han at tale og skrive fejlfrit dansk.

Grønland trak i ham igen. Sammen med J. P. Koch planlagde og gennemførte han en traversering af Indlandsisen fra øst til vest. Denne slæderejse (1912-13), hvor man forsøgte at anvende islandske heste til transporten, blev en af de store grønlandsekspeditioner.

Når Wegeners navn stadig er kendt, er det først og fremmest for den hypotese om kontinenternes drift, som han måske fik inspiration til allerede under Danmark-ekspeditionen. Wegener påstod, at kontinenternes oprindelige, samlede landmasse var blevet spredt, ledende frem til de nuværende kontinenter, hvor man ved sammenligning af kystlinjerne på begge sider ser den oprindelige brudlinje.

Hypotesen blev fremsat i 1912, hvor den fremkaldte en storm af harme og kritik, måske ikke mindst fordi Wegener ikke hørte til i geofysikernes snævre kreds. Siden har eftertiden givet Wegener ret og har til fulde underbygget hans hypotese, der i dag omtales som Wegeners kontinentaldrift.

1929-30 opnåede Wegener at lede den første helt tyske, arktiske ekspedition. Planen var at oprette stationer på Indlandsisen for at videreføre de undersøgelser, han havde påbegyndt under rejsen tværs over Indlandsisen sammen med J. P. Koch.

Ekspeditionen mødte vanskeligheder, men det lykkedes at opbygge en overvintringsstation. På vejen tilbage til kysten overraskedes Wegener og hans rejsefælle, grønlænderen Rasmus, af storm. Deres lig blev fundet næste forår af et undsætningshold.

Wegeners navn er således på mange måder tæt forbundet med Grønland, hvor hans videnskabelige løbebane påbegyndtes og afsluttedes.

Mogens Ruds bog om Alfred Wegener er inspirerende og giver en ny indføring i den måske vigtigste periode i den nyere grønlandsforskning. Bogen bygger på dagbogsoptegnelser og materiale fra familiens arkiver.

Læseren får ikke alene et fyldigt indblik i Wegeners oprindelige teori om kontinentaldriften, men får også emnet ført op til dato med den nyeste viden. Det er en bog om en spændende person, hans liv og indsats, der bliver gjort menneskeligt levende af en forfatter, der kan skrive, så det er en fornøjelse at læse. Bogen er illustreret med gode skitser og oprindelige fotografier
.
Indhold 4/97

Foto: Arktisk Institut

 

Tegn et abonnement !

Klik her
eller ring 32880100