Dansk Polarcenter | Strandgade 100 H | 1401 København K | Danmark
telefon 3288 0100 | telefax 3288 0101 | 
News    |    Research & Logistics    |    Publications    |    Library    |    Photos    |    Polarfronten    |    Om DPC
Du er på:
Din browser er ikke en Internet Explorer !
Hjælp til selvhjælp

Et dansk-grønlandsk bistandsprojekt sætter ind over for den katastrofale situation blandt de oprindelige folk i Ruslands arktiske område. Projektet vil i første omgang undersøge behovene for støtte på længere sigt og styrke organiseringen i områderne.

Af Poul-Erik Philbert
Tøj og medicin kan lindre den akutte nød blandt de oprindelige folk i Rusland, som befinder sig på randen af en social og humanitær katastrofe (se artiklen s. 8-9). Men et dansk-grønlandsk pilotprojekt satser i første omgang på at styrke den lokale organisering, bl.a. ved at levere kontorudstyr og administrativ knowhow.
Det sker ud fra den holdning, at kun en lokal udvikling på længere sigt kan forhindre, at den nuværende krise kommer helt ud af kontrol, og at det må ske i et samarbejde med de oprindelige folks organisation RAIPON og de regionale organisationer i området. Det er håbet, at en styrkelse af organisationerne kan føre til, at de om 3 år vil være i stand til at stå for den lokale organisering af den fremtidige støtte.

En bæredygtig udvikling
Initiativet til det dansk-grønlandske projekt kommer fra en række græsrodsorganisationer og institutioner samt Grønlands Hjemmestyre, og det er støttet af Miljøstyrelsen med 1,6 mio. kr. Pengene skal bruges til at finde frem til nye projekter, som i fremtiden kan udvikle de oprindelige folks traditionelle erhverv og sikre en miljøgenopretning, og det er Komitéen Natur og Folk i Nord, som leder det praktiske arbejde med projektet.
To kontaktpersoner i Rusland står for den nødvendige research, som skal munde ud i et katalog over relevante indsatsområder. Kodeordet er bæredygtig udvikling på de oprindelige folks egne betingelser. I Danmark forsøger Komitéen Natur og Folk i Nord at finde danske og internationale finansieringskilder, der kan bidrage i fremtiden, og der arbejdes på at få kontakt med personer og institutioner, som kan give idéer til kataloget.
Komitéen forsøger også at få et samarbejde med danske og grønlandske virksomheder og institutioner, som vil gå ind i udviklingsprojekter. Man forestiller sig, at det kan ske i form af joint ventures omkring f.eks. pelsproduktion, fiskeri og rensdyrhold. Adskillige af de oprindelige folk i Rusland beskæftiger sig med rensdyrhold, så det vil være en oplagt mulighed at søge samarbejde med f.eks. samerne, der har stor ekspertise netop på det område.

Forskningssamarbejde
Et af fremtidens indsatsområder kan også blive et forskningssamarbejde mellem vestlige og russiske forskere. En effektiv indsats over for f.eks. miljøforureningen forudsætter ofte, at der er gennemført indledende undersøgelser for at få et ordentligt grundlag at beslutte på. Med forskningens meget trængte situation i dagens Rusland vil det være vanskeligt at forestille sig, at det kan ske uden et samarbejde mellem russiske og vestlige forskere.
Et konkret eksempel på forskningsbistand er en komparativ levevilkårsundersøgelse i Tjukotka, som Grønlands Statistik allerede er langt fremme med at planlægge, og som også kan blive et værdifuldt redskab til at kanalisere støtten frem til de steder, hvor der er mest brug for en indsats.
Pilotprojektet løber frem til sommeren 1998. Herefter skal det egentlige arbejde gå i gang. Initiativgruppen har i første omgang givet hele projektet en levetid på tre år.
Indhold 4/97

Natur og Folk i Nord
Det dansk-grønlandske bistandsprojekt til de oprindelige folk i Rusland bliver ledet af Komitéen Natur og Folk i Nord, som blev stiftet i 1993 med det formål at skaffe midler til de oprindelige folk i Arktis.
Ophavsmændene til komitéen var Udenrigsministeriets grønlandskonsulent Finn Lynge og Mads Fægteborg fra konsulentfirmaet Arctic Information. I dag tæller komitéen 13 medlemmer, der repræsenterer forskellige holdninger i det danske og det grønlandske samfund, men er enige om at støtte de oprindelige folk i Arktis, og at det skal foregå som hjælp til selvhjælp. Komitéens formand er Finn Lynge.

Kontaktperson:

Komitéen Natur og Folk i Nord
tlf. 33 13 02 92

 

Tegn et abonnement !

Klik her
eller ring 32880100