Dansk Polarcenter | Strandgade 100 H | 1401 København K | Danmark
telefon 3288 0100 | telefax 3288 0101 | 
News    |    Research & Logistics    |    Publications    |    Library    |    Photos    |    Polarfronten    |    Om DPC
Du er på:

Stor ekspedition efter små dyr

Et forskerhold har denne sommer støvsuget Sydvestgrønland for insekter og edderkopper. Den store indsamling skal bl.a. støtte arbejdet med at udgive en bestemmelseshåndbog over Grønlands smådyrfauna.


Det var på mange måder en bemærkelsesværdig ekspedition, som Zoologisk Museum i juli måned gennemførte i Sydvestgrønland i området mellem Paamiut og Sisimiut. Med udflugtsskibet Kissavik som base besøgte de syv ekspeditionsdeltagere i løbet af en måned omkring 25 lokaliteter, hvor der systematisk blev indsamlet insekter og edderkopper.

- Ekspeditionen var lidt af et særsyn, fortæller ekspeditionens leder dr. scient. Jens Böcher fra Zoologisk Museum. Der har været gennemført ganske få lignende ekspeditioner i Grønland, og det er også første gang, der på et feltarbejde inden for det entomologiske område er mere end én deltager.

Et værdifuldt udbytte
Begrundelsen for den store satsning er, at der hidtil kun har været spredte indsamlinger i det sydvestlige Grønland. Det sydligste Grønland og Disko Bugt-området blev kortlagt af zoologen William Lundbeck i 1889 og 1890, og siden har interessen især koncentreret sig om Østgrønland, selvom der er langt færre insekter her end i Sydvestgrønland. Dette åbenlyse hul i vores viden om Grønlands insekter fik Carlsbergfondet, Knud Højgaards Fond og Aase og Jørgen Münters Fond til at donere den lille halve million, som var nødvendig for at realisere Kissavik-projektet.

Med sommerens ekspedition er Sydvestgrønland så endelig kommet på insekternes landkort. Det blev en måneds hårdt arbejde, hvor forskerne var i felten hele dagen, sorterede de mange smådyr om aftenen og blev sejlet videre til et nyt sted, mens de lå og sov. Det har sikret en effektiv indsamling, som vil give et meget dækkende billede af smålivet langs den 600 kilometer lange kyststrækning.

Men skal vi sætte næsen op efter, at der dukker helt nye dyr op?

- Nej, det er ikke sandsynligt, og det viser, at selvom udforskningen har været meget hullet, så har vi alligevel en dækkende viden. Men eksempelvis blandt de mindre kendte grupper som springhaler og skjoldlus, kan der godt dukke nye dyr op, og det samme gælder muligvis for edderkopper, lyder det fra Jens Böcher.
Under alle omstændigheder kommer vi ikke til at mangle nyheder og værdifuld ny viden:

- Jeg kan allerede nu med sikkerhed slå fast, at vi har fået opdateret vores viden om dyrenes udbredelse og biologi. Og det har givet flere overraskelser, som vi glæder os til at præsentere på et senere tidspunkt.

Ekspeditionen var i øvrigt forskånet for uheld og var frem for alt velsignet med et fortræffeligt vejr. Det blev kun til en 4-5 dage med regn, og det må siges at være heldigt i, når man er på udkig efter insekter og andet småkravl, som straks forsvinder i læ, i det øjeblik de første dråber rammer jorden.

En håndbog over småfaunaen
Resultaterne af sommerens feltarbejde bliver et vigtigt bidrag til arbejdet med at udarbejde en bestemmelseshåndbog over Grønlands småfauna, som Zoologisk Museum med Jens Böcher som redaktør har haft i gang siden 2000.

- Det er fuldstændig jammerligt, hvad der findes i dag, siger Jens Böcher. Vi har en oversigt fra 1939, som på ingen måde er særlig brugbar. Den opregner bare, hvad der er fundet, og hvor det er fundet, og har f.eks. ingen sammenligninger med den canadiske eller sibiriske fauna.

Derfor er en ny bestemmelseshåndbog stærkt efterlyst af alle, som arbejder videnskabeligt med de små dyr i Grønland. Men foreløbig skal den nye viden fra Kissavik systematiseres og indarbejdes i det nye værk, så efter planerne vil en velillustreret og brugervenlig håndbog først kunne ligge klar i 2005.

Indhold 3/03Fotos: Jens Böcher

Hver sten blev vendt. Systematisk indsamling af insekter og edderkopper i Sydvestgrønland.

Kontakt: , Zoologisk Museum, tlf. 35 32 10 98,Tegn et abonnement
på Polarfronten on-line


eller ring på 3288 0100