Dansk Polarcenter | Strandgade 100 H | 1401 København K | Danmark
telefon 3288 0100 | telefax 3288 0101 | 
News    |    Research & Logistics    |    Publications    |    Library    |    Photos    |    Polarfronten    |    Om DPC
Du er på:

300 søer under lup
En tværfaglig forskergruppe har de seneste fem år undersøgt forholdet mellem klimaet og livet i de kolde søer i Grønland og Nordatlanten. I alt har 120 grønlandske søer fordelt på Nordgrønland, Vestgrønland og Nordøstgrønland, 67 søer i Island og 31 søer på Færøerne været genstand for systematiske undersøgelser.
Den tværfaglige gruppe består af forskere fra Danmarks Miljøundersøgelser, universiteterne i København og Århus, Naturhistorisk Museum i Tórshavn samt Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse. Desuden deltager grupper fra andre nordiske lande.
Projektet er støttet af Statens Naturvidenskabelige Forskningsråd, Det Nordatlantiske Forskningsprogram og Nordisk Ministerråd.

 


Foto: Henning Thing, Polar Photos

Tilbage til artiklen

Tegn et abonnement
på Polarfronten on-line


eller ring på 3288 0100