Dansk Polarcenter | Strandgade 100 H | 1401 København K | Danmark
telefon 3288 0100 | telefax 3288 0101 | 
News    |    Research & Logistics    |    Publications    |    Library    |    Photos    |    Polarfronten    |    Om DPC
Du er på:

Torsken kommer, torsken kommer

Efter mere end 10 års fravær er der tegn på, at torsken er ved at vende tilbage til Grønland. Men biologerne advarer mod, at der fiskes, før bestanden er blevet større.

De sidste par år er rygterne blevet mere og mere vedholdende: torsken er på vej tilbage i Grønland. Hvor man for fem år siden ikke fik en eneste i nettet, kan man i dag flere steder i løbet af kort tid hale flere, pæne torsk på 40-50 centimeter i land. Så begejstringen er tæt på at lette på låget i Grønland efter mere end 10 års venten på et nyt torskeeventyr. Men eksperterne er mere forbeholdne.

Kun en start
På Grønlands Naturinstitut har biologerne selvfølgelig registreret, at der er kommet flere torsk de senere år. Efter et årti med historisk få fisk er fangsterne steget fra 400 tons i 2000 til 1.300 tons i 2001. Seniorforsker Jesper Boje forklarer fremgangen således:

- Fra 1997 til 2000 har den islandske bestand af torsk produceret fire gode årgange, der ganske vist ligger over gennemsnittet for de sidste år, men er langt fra niveauet i 1980erne. Det er formentlig torsk fra disse årgange, som nu dukker op i Vestgrønland, eventuelt samtidig med en vækst i de lokale fjordbestande.

Tyske og grønlandske undersøgelser i 2001 viser foreløbig, at der er lang vej igen. Torskebestanden udenskærs er steget svagt pga. tilgangen fra Island, men meget tyder på, at der ikke bliver tale om de mængder, man oplevede i midten af 80erne. Således er antallet af 2-årige torsk - der blev målt i 2001 - kun en brøkdel af det, der var tale om i midten af 80erne.

Naturinstituttets biologer maner derfor til forsigtighed og anbefaler, at der ikke fiskes torsk, før en væsentlig forøgelse af ungfisk og biomasse (den samlede torskebestand, red.) er indtrådt.

Det gør de bl.a. ud fra erfaringer fra 1920erne, som viser, at torskene først dukker op i fjordene og indenskærs og så flere år senere breder sig til bankerne. Et udenskærs fiskeri ligger derfor noget ude i fremtiden og kan blive ødelagt, hvis man starter fiskeriet indenskærs for tidligt.

Faldende temperaturer
Grønland er det nordligste, torsken kommer, så der skal kun små klimaændringer til, før vandet bliver for koldt. Torsken dukkede op i starten af 1900-tallet i forbindelse med stigende temperaturer, men da det begyndte at blive koldere i slutningen af 1960erne, gik det stærkt tilbage (se figur).

- Et stort fisketryk kombineret med et køligere klima er formentlig hovedårsagen til sammenbruddet i fiskeriet og bestanden fra 1968 til 1970, siger Jesper Boje.

Den vestgrønlandske gydebestand forsvandt i slutningen af 1960erne, og fiskeriet har siden været afhængig af tilførsel af gode årgange fra Island. Det høje fisketryk fortsatte imidlertid helt op til 1990, og det forhindrede, at den vestgrønlandske gydebestand kunne genopbygges.

Usikkert beslutningsgrundlag
Ifølge biologerne er det forsat usikkert, om nye årgange af torsk kan etablere sig i Vestgrønland i fremtiden. Det kræver, at havtemperaturen er gunstig over en lang årrække, og at fisketrykket ikke er for højt.

Det er det usikre grundlag, som grønlandske politikere står på, når de skal træffe beslutninger om et eventuelt torskefiskeri.

Foreløbig har landsstyremedlem Hans Enoksen udtalt til den grønlandske avis Sermitsiaq, at Naturinstituttets eksperter formentlig tager fejl, når de advarer mod fortsat torskefiskeri i havet omkring Grønland.

Samtidig har Landsstyret givet tilladelse til, at tre indhandlingsskibe kan modtage torsk fra fiskerne, ligesom Royal Greenlands fabrik i Paamiut også er begyndt af modtage torsk.

Indhold 3/02

Foto: Grønlands Naturinstitut

Fangsterne af torsk skrumpede ind til næsten ingenting fra begyndelsen af 1990'erne. Man skal imidlertid helt tilbage til 1960'erne for at finde de virkeligt store fangster.

 


Fangster af torsk ved Grønland fra 1965-2001

Kontakt: , Grønlands Naturinstitut,
tlf. 33 96 34 64

Tegn et abonnement
på Polarfronten on-line


eller ring på 3288 0100