Dansk Polarcenter | Strandgade 100 H | 1401 København K | Danmark
telefon 3288 0100 | telefax 3288 0101 | 
News    |    Research & Logistics    |    Publications    |    Library    |    Photos    |    Polarfronten    |    Om DPC
Du er på:
Miljøgifte i Grønland
Den grønlandske fødekæde fra plankton til fisk og sæler er invaderet af svært nedbrydelige, organiske miljøgifte, som f.eks. PCB og DDT, og tungmetaller som kviksølv og cadmium. Forureningen stammer fra produktionen i den industrialiserede verden og er med vinde og havstrømme ført til de arktiske områder. Når grønlænderne spiser den traditionelle kost fra havet især sæl optager de som sidste led i fødekæden miljøgiftene i opkoncentreret form.
Grønland er ikke det mest forurenede område, men grønlænderne er alligevel den befolkning i verden, som er mest udsat for miljøgiftene, fordi de stadig i stort omfang lever af føde fra arter, som er højt placeret i fødekæden i havet. Undersøgelser peger på, at miljøgiftene på længere sigt kan påvirke hormonbalancen og resultere i forskellige kræftformer, forringet immunforsvar og nedsat reproduktionsevne.
Tilbage til artiklen

Tegn et abonnement
på Polarfronten on-line


eller ring på 3288 0100