Dansk Polarcenter | Strandgade 100 H | 1401 København K | Danmark
telefon 3288 0100 | telefax 3288 0101 | 
News    |    Research & Logistics    |    Publications    |    Library    |    Photos    |    Polarfronten    |    Om DPC
Du er på:


Med Vædderen til Tobias Øer

Søværnets inspektionsskib Vædderen vil på et to-ugers togt i Grønlandshavet i oktober have forskere fra Danmarks Miljøundersøgelser, Kort og Matrikelstyrelsen (KMS) og Grønlands Forundersøgelser (ASIAQ) ombord. De vil bl.a. benytte togtet til at udføre målinger på de nye Tobias Øer ud for 79-fjorden i Nordøstgrønland.

Tobias Øer er en række små holme, som blev opdaget 1993 i forbindelse med den tyske forskningsisbryder Polarsterns togt i området. Øerne ligger på Belgica Banke ca. 50 km øst for 79-fjorden i Nordøstgrønland og er især interessante, fordi de på længere sigt kan blive en mulig base for olieboringer, og fordi de som udgangspunkt for den grønlandske basislinie kan gøre det muligt at udvide den eksklusive økonomiske zone på kontinentalsoklen ud for Nordøstgrønland

For at definere basislinien er det vigtigt at bestemme øernes position præcist. Men til trods for to besøg i henholdsvis 1997 og 1999, begge gange med helikopter fra Polarstern, er det endnu ikke lykkedes at foretage en geodætisk positionsbestemmelse med tilstrækkelig nøjagtighed. Forsøg på at nå øerne med helikopter fra Dansk Polarcenters baselejr Midgårdsormen ved 79-fjorden i sommeren 1998 og et forsøg med helikopter fra inspektionsskibet Triton i foråret 2000 er begge gange slået fejl på grund af dårligt vejr.

Opholdet ved Tobias Øer vil udover at foretage en præcis positionsbestemmelse også blive brugt til bestemme isens tykkelse på en usædvanlig isø, som geolog Ole Olesen, GEUS, observerede under sit besøg i 1999, ligesom KMS vil foretage tyngdemålinger undervejs fra Island til Tobias Øerne.

Indhold 3/00

 

Foto: Ole B. Olsen

I 1999 blev Tobias øer besøgt med helikopter. I år bliver det Søværnets inspektionsskib Vædderen, der bringer forskerne frem.

 
Kontakt:
,
Kort og Matrikelstyrelsen,
tlf. 35 87 53 19,

Tegn et abonnement
på Polarfronten on-line


eller ring på 3288 0100