Dansk Polarcenter | Strandgade 100 H | 1401 København K | Danmark
telefon 3288 0100 | telefax 3288 0101 | 
News    |    Research & Logistics    |    Publications    |    Library    |    Photos    |    Polarfronten    |    Om DPC
Du er på:

Indhold Polarfronten 3/99

Sensationelt fund af frossen mumie
En jæger er flere hundrede år efter sin død smeltet frem af en gletscher i Canada

En gletscher går amok
Stor gletscher er på kun fire år galopperet ti km ned gennem en dal på Disko

Forskere for en kort bemærkning
En glaciologisk sensation var den store oplevelse på årets feltkurus ved Arktisk Station

Tilbage på den rette hylde
Genstandene fra udgravningerne på Qeqertasussuk er vendt tilbage til Grønland

Isens liv i rummet
Danske glaciologer flytter deres forskning ud i rummet

Rekord blev slået
Sommerens iskerneboringer på Indlandsisen gik over al forventning

Grønlændernes sundhed på spil
Østgrønlandske fangere har store koncentrationer af miljøgifte i blodet

Blade fra Kommissionens historiebog
Grønlandsforskningens kommission omdannes for fjerde gang

Kommentar
Dansk-grønlandsk forskningssamarbejde: Forandringens vinde

En sommer i ubeskrevet land
Rapport fra sommerens feltarbejde i Nordvestgrønland

Lemmingens død
Det ugentlige livstegn fra forskningsstationen Zackenberg

Andre numre

Redaktionen:
Morten Meldgaard (ansvarshavende)
(redaktør)


(layout)

Tegn et abonnement
på Polarfronten on-line


eller ring på 3288 0100