Dansk Polarcenter | Strandgade 100 H | 1401 København K | Danmark
telefon 3288 0100 | telefax 3288 0101 | 
News    |    Research & Logistics    |    Publications    |    Library    |    Photos    |    Polarfronten    |    Om DPC
Du er på:


Blade fra Kommissionens historiebog

Rapporten Dansk-Grønlandsk forskningssamarbejde anbefaler en rekonstruktion af Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland (KVUG), hvor der lægges vægt på et ligeværdigt samarbejde mellem Danmark og Grønland og en styrkelse af kontinuiteten i forskningen. Dermed er den femte kommission i støbeskeen. Vi tager et lille strejftog gennem Kommissionens foreløbig 121-årige historie.

Kommissionen for Ledelsen af den Geologiske Undersøgelse i Grønland 1878-1925: Grønlandsforskningen får sin egen organisation

På vej ind over Indlandsisen.
Geologen og maleren Andreas Kornerup forevigede ekspeditionen til Indlandsisen i 1879, som er den første, Kommissionen sender ud. Senere bliver det frem til 2. Verdenskrig til mere end 90 ekspeditioner, som finansieres direkte fra Statskassen. I 1879 udgiver Kommissionen også første bind af Meddelelser om Grønland, og der er siden kommet mere end 1000 afhandlinger i denne serie. Kommissionen støtter i denne periode primært geologisk forskning.


Foto: Arktisk Institut

Kommissionen for Ledelsen af Videnskabelige Undersøgelser i Grønland 1925-1950: De store ekspeditioners epoke
Gunnar Seidenfaden gør optegnelser ombord på Gustav Holm sommeren 1933. Under ledelse af Lauge Koch udsendes treårsekspeditionen til Kong Christian X Land 1931-34, og sammen med Kochs ekspeditioner til området i 1926-27 og 1929-30 udgør de den til dato største, samlede forskningsindsats i Grønland. Kommissionen bliver et bredere sammensat udvalg med plads til bl.a. etnografi, arkæologi og zoologi. Kommissionens resultater spiller en vigtig rolle, da Haag-domstolen afgør, at også ¯stgrønland hører til Danmark.

Foto: Arktisk Institut

Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland 1950-1975: En omfattende kortlægningsindsats
Rejeundersøgelser ud for Grønlands vestkyst. Sektorforskningsinstitutioner som Grønlands Geologiske Undersøgelser og Grønlands Fiskeriundersøgelser etableres og overtager kortlægningen i Grønland. Forskningen bliver decentraliseret og Kommissions rolle bliver i højere grad koordinerende og administrativ. Sektorforskningsinstitutionerne bliver repræsenteret i Kommissionen.


Foto: Peter Barfoed, Tegnestuen Nuuk

KVUG 1975-1999: Forskningsinstitutioner til Grønland
Naturinstituttet i Nuuk: sidste skud på stammen. Grønlands Hjemmestyre styrker Grønlands forskning, og nye forskningsinstitutioner som Grønlands Universitet, Grønlands Nationalmuseum & Arkiv og Grønlands Naturinstitut ser dagens lys. Kommissionen omorganiseres og tilpasses den ny forskningsrådgivningsstruktur i Danmark og består af videnskabsfolk. Også Grønland repræsenteres, og forskningssamarbejdet med Grønland styrkes. Kommissionen får for første gang i sin historie egne forskningspenge til uddeling og etablerer eget sekretariat. Læs mere om Kommissionens arbejde i Kornerups Grønland, udgivet af Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland i 1978.

Indhold 3/99

Se KVUG's hjemmeside
 
Læs også:
Forandringens vinde, kommentar af Claus Andreasen

Tegn et abonnement
på Polarfronten on-line


eller ring på 3288 0100