Dansk Polarcenter | Strandgade 100 H | 1401 København K | Danmark
telefon 3288 0100 | telefax 3288 0101 | 
News    |    Research & Logistics    |    Publications    |    Library    |    Photos    |    Polarfronten    |    Om DPC
Du er på:
Forskere for en kort bemærkning

Hvert år arrangerer Københavns Universitet et feltkursus for hovedfagsstuderende ved Arktisk Station på Disko. Dette års hold studerende fra Geografisk Institut stødte ind i en vaskeægte, glaciologisk sensation.

Af
Da de 12 geografistuderende, som skulle deltage i naturgeografisk hovedfagskursus på Diskoøen, nåede frem til Arktisk Station på Qeqertarsuaq, var der gået over 60 timer, siden de belæssede og forventningsfulde havde smækket entredøren bag sig. En strejke i SAS havde først udsat afrejsen et døgn, og når først rejseplanerne er skudt i sænk i Grønland, har man problemer. Den sidste del af turen fra Ilulissat var efter en hurtig improvisation foregået med forskningsskibet Porsild, og en 7 timers sejlads mellem Isfjordens gigantiske og overvældende isbjerge havde fjernet den naturlige træthed og været en passende ouverture til to ugers hektisk feltkursus i det arktiske.

Feltarbejdets strabadser
De første hovedfagskurser på Arktisk Station fandt sted i slutningen af 1970'erne, og de kører i dag i en fast turnus med biologi hvert andet år og geologi og naturgeografi hvert fjerde år. I år fik 12 studerende fra Geografisk Institut på Københavns Universitet muligheden for at komme i felten i Grønland som en del af hovedfagskurset, der har kørt i forårssemestret.

- Vi har planlagt et bredt kursus, som giver et sammenhængende billede af hele det fysiske landskabssystem, siger lektor Ole Humlum, den ene af kursuslederne i år. Men det vigtigste er næsten, at de studerende får prøvet feltarbejdets strabadser på egen krop. Undervejs er der uundgåeligt stille stunder, hvor man ønsker sig hjemme igen, men normalt er slutresultatet, at de vender tilbage meget tilfredse med opholdet og deres egen præstation.

Ole Humlum mener også, at Grønland er en fremragende arbejdsmark, fordi de studerende i deres møde med gletschere kan lære meget om, hvordan de danske landskaber er dannet.

En gedigen overraskelse
Efter et par dage på Arktisk Station hoppede holdet igen ombord på Porsild, og med en gummibåd og en jolle på slæb gik turen til bunden af Disko Fjord, hvor teltlejren blev opslået ved mundingen af den 20 km lange gletscherdal, som var årets studieområde.

- Vi gik hurtigt i gang med at kortlægge området, fortæller to af kursusdeltagerne, Anette Specht og Mikael K. Sørensen. Hovedformålet var at undersøge sedimenttransporten i området, og vi tog derfor vand- og sedimentprøver hele vejen op gennem systemet. I fjordmundingen tog vi bl.a. prøver af havbunden, og blev meget overraskede over de helt ustyrlige aflejringsrater, som vi på det tidspunkt havde svært ved at forklare. Det samme gjorde sig gældende længere oppe i dalen, hvor vi målte flodens vandføring og sedimentindhold.

Forklaringen kom efter et par dage, da to studerende kom tilbage efter en rekognoscering og fortalte, at de havde fået øje på en 70 meter høj gletscherrand allerede 10-12 km inde i dalen og ikke de 20 km, det burde have været. Det blev hurtigt klart, at man stod over for et overraskende fænomen i form af en meget aktiv gletscher, som måtte have bevæget sig 10 km på ganske få år, hvilket er exceptionelt hurtigt.

- Det skabte selvfølgelig en hektisk aktivitet omkring gletscheren de næste dage, fortæller Anette og Mikael. Det var vildt fascinerende på helt tæt hold at få lov til at opleve, hvordan en gletscher opfører sig, og især hvordan det påvirker hele landskabssystemet. Og så oven i købet på baggrund af en vaskeægte sensation, som mange garvede glaciologer ville have misundt os.

Tilbage til den galopperende
Den sidste blodtørstige myg er nu forlængst slået ihjel og tørkost, konserves og havregrød erstattet af mere kulinariske retter. Holdet er allerede i gang med at bearbejde de indsamlede data, og det vil munde ud i en rapport og et geomorfologisk kort, der bliver præsenteret på et seminar i begyndelsen af 2000.

Og det skulle ikke undre, om der også i år er et par studerende, som undervejs er blevet bidt af en gal grønlandsforsker og allerede er i gang med at overveje, hvordan de kommer tilbage til den galopperende gletscher.

Indhold 3/99

Foto: Anette Specht  
Foto: Niels Nielsen

Læs også:

En gletscher går amok, Polarfronten 3/99

Links:

Arktisk Station

Tegn et abonnement
på Polarfronten on-line


eller ring på 3288 0100