Dansk Polarcenter | Strandgade 100 H | 1401 København K | Danmark
telefon 3288 0100 | telefax 3288 0101 | 
News    |    Research & Logistics    |    Publications    |    Library    |    Photos    |    Polarfronten    |    Om DPC
Du er på:
Arkæologer graver Grønlands historie op

Udgravninger ved Smith Sund nord for Qaanaaq i Avernasuaq kommune har denne sommer bragt arkæologerne et skridt tættere på at bevise, at Dorsetfolket og Thulefolket kan have levet side om side i 1200-tallet.

Blandt beviserne er en pilespids af rensdyrtak og en dukke udskåret i hvalrostand, begge fra Thulekulturen, som blev fundet i en boligtomt fra Sen-Dorset.

Den herskende opfattelse har længe været, at Dorsetfolket forsvandt fra Grønland et par hundrede år før, Thule-folket i slutningen af 1100-tallet indvandrede fra Alaska. Men allerede sidste år sandsynliggjorde arkæologerne på projektet Porten til Grønland, at Dorsetfolket endnu levede i det nordvestligste Grønland langt op i 1200-tallet, og at der derfor kunne have været kontakt mellem de to folk.

I samme tomt har arkæologerne fundet et stykke af en malmgryde, som tidligst kan have været sat i produktion i Nordeuropa i slutningen af 1200-tallet. Det er sandsynligt, at det er nordboerne i Sydgrønland, som selv har bragt gryden til Thule under fangstrejser nordpå efter hvalrostand. Meget tyder derfor på, at der også har været kontakt mellem nordboerne og beboerne i det nordligste Grønland.

Projektet er finansieret gennem TUPOLAR-midlerne, som er forskningsrådenes særlige pulje til polarforskning.
Indhold 3/97

Grafik: Niels Levinsen
Rekonstruktion af nordeuropæisk malmgryde, som er fundet i en boligtomt fra Sen-Dorsettiden omkring 1200-tallet. Computergrafikken er lavet af Niels Levinsen, som har udviklet teknikken med at udføre arkæologiske tegninger på computer.

Kontaktpersoner:
,
Nationalmuseet
tlf. 33 47 32 21
og

Nationalmuseet
tlf. 33 47 32 20

Tegn et abonnement
på Polarfronten on-line


eller ring på 3288 0100