Dansk Polarcenter | Strandgade 100 H | 1401 København K | Danmark
telefon 3288 0100 | telefax 3288 0101 | 
News    |    Research & Logistics    |    Publications    |    Library    |    Photos    |    Polarfronten    |    Om DPC
Du er på:

Grønlandske haver på udstilling

En fotoudstilling giver en sjælden mulighed for at stifte bekendtskab med de grønlandske pryd- og nyttehaver, som entusiastiske haveejere med ekstremt grønne fingre formår at trylle frem.

Af Jane Tolstrup

Nu er Grønland ikke just stedet, som de fleste mennesker forbinder med frodige blomsterbede, velassorterede urtehaver og drivhuse, der kaster fuldmodne chilifrugter og agurker af sig. Ikke desto mindre er grønlandsk havebrug slet ikke så ukendt et fænomen endda. Det dokumenterer i hvert fald udstillingen Tamaviaartumik – Passion, der kan opleves på Museumscenter Aars fra juni til september i år.

De fascinerende farvefotografier er skabt af fotografen og billedkunstneren Finn Larsen, der på rejser langs den grønlandske vestkyst flot har indfanget dette unikke, kulturhistoriske fænomen med sin kameralinse. Udstillingen, der er tilrettelagt af kunstneren selv i samarbejde med museumsleder ved Narsaq Museum, Rie Oldenburg, er et led i et større projekt om det nutidige Grønland, som indtil nu bl.a. er resulteret i bogen ’Neri – mad – food’ om grønlandsk madkultur.

Den aktuelle udstilling fortæller først og fremmest historien om et Grønland, hvor både pryd- og nyttehaver udgør en lille, men ikke uvæsentlig del af landskabet så langt nordpå som til Diskobugten. Havetraditionen blev introduceret for 300 år siden af de tidlige koloniherrer, men ret hurtigt bredte idéen sig til grønlandske haveentusiaster, der siden har arbejdet opfindsomt med at skaffe gunstige vilkår for havedyrkningen. Det er der kommet en helt særlig grønlandsk havekunst ud af, som forener det vilde med det sindrigt velplejede.

For ingen kan være i tvivl om, at det kræver mere end almindelig flid og lidenskab at dyrke haver under de barske, arktiske himmelstrøg. Det er da også et gennemgående træk ved de grønlandske haver, at de er skabt con amore. Men de er nu ej blot til lyst, for haverne betyder også mad på bordet. En samfundsmæssig sidegevinst er tillige, at havedyrkning tilsyneladende giver havedyrkere en større forståelse for samspillet mellem mennesker og natur. Som sådan kan det at anlægge have medvirke til at øge miljøbevidstheden, hvilket ikke er at kimse af i et samfund, hvor det i stigende omfang diskuteres, om den traditionelle udnyttelse af naturen er bæredygtig.

Udstillingens fortjeneste er først og fremmest, at den præsenterer en anden fortælling om Grønland end den, der sædvanligvis bliver os til del. Billedernes skildring af mennesker og miljøer, der på trods af det noget eksotiske tilsnit er umiskendeligt grønlandske, er på enhver måde en kulturhistorisk dokumentation, som vi nu kan glæde os over kommer på museum.


Indhold 2/03Fotos: Finn Larsen

Johanne Jeremiassen nyder en stille stund i sin have i Narsaq i det sydlige Grønland


Se udstillingen på Museumscenter Aars fra juni til september i år


Tegn et abonnement
på Polarfronten on-line


eller ring på 3288 0100