Dansk Polarcenter | Strandgade 100 H | 1401 København K | Danmark
telefon 3288 0100 | telefax 3288 0101 | 
News    |    Research & Logistics    |    Publications    |    Library    |    Photos    |    Polarfronten    |    Om DPC
Du er på:
Din browser er ikke en Internet Explorer !

Bedre styr på Zackenbergs sne

En ny teknik til at måle sneens udbredelse har givet forskningsstationen i Zackenberg verdens hidtil mest avancerede sneovervågning.

Af Morten Rasch

Et billigt, digitalt kamera, et solpanel, et batteri, et elektronisk ur, nogle printplader og en del ledninger. Det var løsdelene i den plan, som Ulf Thomas ved Geografisk Institut på Københavns Universitet lagde, da han fik til opgave at udvikle et kamera, som en gang om dagen kunne tage et digitalt billede af Zackenbergdalen. Resultatet står i dag i en blå metalkasse på Nansen-blokken 500 m oppe i Zackenbergfjeldet i Nordøstgrønland, hvorfra kameraet hver eneste dag, året rundt, knipser et billede af dalen.

Billederne bruges til at følge sneens udbredelse i dalen, hvor forskerne i sommermånederne udfører deres feltarbejde. Før kameraet blev udviklet, anvendte forskerne ved Zackenberg satellitbilleder, men satellitterne sender kun billeder ned med 1618 dages intervaller, de er dyre, ca. 30.000 kr. pr. billede, og er sårbare over for skydække. Med snekameraet kan der nu tages billeder dagligt - også på overskyede dage - så for de 10.000 kr., kameraet har kostet, har man fået en både langt billigere og bedre løsning.

En kompliceret proces

Billederne er taget fra en skrå vinkel ned over landskabet og skal rettes op, før de kan anvendes til snekortlægning.

Det sker i et computerprogram, der er udviklet som et afslutningsprojekt af Kim Have ved Institut for Landmåling og Fotogrammetri ved Danmarks Tekniske Universitet. Ved hjælp af enkelte, kendte punkter i landskabet samt et detaljeret kendskab til kameraets optik har Kim Have gjort det muligt at omdanne et såkaldt skrå-billede til et billede med samme geometriske egenskaber som et almindeligt topografisk kort.

Dette tekniske fif er guld værd for de to unge forskere på Geografisk Institut, Steen B. Pedersen og Jørgen Hinkler, som arbejder med at kortlægge sneens udbredelse i Zackenbergdalen. Med computerprogrammet CHIPS, som oprindeligt blev udviklet ved Geografisk Institut med hen-blik på satellitbilledbehandling, opretter de billederne i forhold til et digitalt kort. Derpå identificerer de områdets snedæk-ke ved at splitte billedet op i farvekomponenter, og det gør det muligt at måle ændringer i sneens udbredelse fordelt på eksempelvis højdeintervaller.

Rift om de nye snedata

Resultatet af den komplicerede proces bliver nogle simple og let forståelige kurver over eksempelvis sneens afsmeltning ved Zackenberg i foråret 1999, som forskerkollegerne på forskningsstationen i Zackenberg kan bruge til at forklare jordbundsudviklingen, plantesamfundenes geografiske udbredelse, fuglenes og lemmingernes valg af ynglelokaliteter.

Der er derfor rift om at få fingere i de nye snedata, men først skal de to forskere præsentere materialet ved en international konference i Canada. Fremover vil snekortlægningen indgå som en rutinemåling i forbindelse med den løbende miljøovervågning ved Zackenberg.

Indhold 2/00

Foto: Moren Rasch

Det digitale kamera står på toppen af en klippe på Zackenbergfjeldet i ca. 500 meters højde. Fra denne position dækker kameraet hele den nedre del af Zackenbergdalen.

For sjette gang
Den sjette sæson ved Zackenberg Forskningsstation startede den 30. maj kl. 21:30. Belært af erfaringer fra den meget snerige sæson sidste år, var det planlagt, at et pionerhold skulle flyve ind med en Twin Otter på ski og derefter rydde landingsbanen. Da holdet ankom, var landingsbanen fuldstændig snefri og kun ca. en trediedel af landskabet snedækket, hvilket er et særsyn, da 90% af landet på denne årstid normalt er dækket af sne.
Forskningen og miljøovervågningen i de næste tre måneder vil derfor bl.a. prøve at klarlægge, hvordan den meget snefattige vinter har påvirket det sårbare højarktiske økosystem.

Læs ugebrevene fra Zackenberg på www.zackenberg.dk

Kontakt: ,
tlf. 3532 2518

Fra foto til figur. En ny teknik gør det med hjælp fra komplicerede computerprogrammer muligt at omforme et billede af Zackenbergdalen fra et digitalt kamera til en kurve, som kan fortælle forskerne om sneens udbredelse
Det digitale kamera står på toppen af en klippe på Zackenbergfjeldet i ca. 500 meters højde. Fra denne position dækker kameraet hele den nedre del af Zackenbergdalen.

 

Tegn et abonnement !

Klik her
eller ring 32880100