Dansk Polarcenter | Strandgade 100 H | 1401 København K | Danmark
telefon 3288 0100 | telefax 3288 0101 | 
News    |    Research & Logistics    |    Publications    |    Library    |    Photos    |    Polarfronten    |    Om DPC
Du er på:
Din browser er ikke en Internet Explorer !

Tiden sletter ikke alle spor

En undersøgelse af efterladte oliedepoter på Marraq-halvøen i Vestgrønland viser, at nedbrydningen af en olieforurening tager betydeligt længere tid, end forskerne hidtil har antaget.
Af Poul-Erik Philbert

Ved den nedlagte landingsbane på Marraq-halvøen ca. 90 km syd for Nuuk bliver man mødt af en kraftig oliestank fra de tusindvis af olietønder, som ligger spredt i området. Det kom noget bag på geologen Morten Hundahl fra det danske ingeniørfirma Carl Bro as, da han sidste sommer kom til området for at undersøge forureningen:

- Det er velkendt, at den naturlige nedbrydning af benzin- og olieprodukter er meget lav i arktiske områder pga. lave temperaturer og ringe mikrobiologisk aktivitet. Men det er den almindelige opfattelse, at en olieforurening alligevel forsvinder i løbet af omkring 20 år. Det er ikke sket i Marraq, hvor olietønderne har ligget i mere end 50 år!

Forureningen stammer fra en række depoter med 50-600 olietønder, som blev efterladt, da det amerikanske flyvevåben i 1948 rømmede nødlandingsbanen Teague Airfield. Mange af tønderne er siden blevet gennemtæret af vind og vejr, og forskerne anslår forsigtigt, at omkring 120.000 l dieselolie er sivet ud i omgivelserne og bl.a. har fjernet al vegetation i umiddelbar nærheden af tønderne.

Ekstremt langsom nedbrydning
En nærmere undersøgelse af jordprøver fra området viser som sagt, at nedbrydningen af dieselolien går betydeligt langsommere end hidtil antaget, men også, at der er store forskelle fra depot til depot. Ved nogle depoter er halvdelen af det oprindelige olieudslip endnu ikke nedbrudt efter 40-50 år, mens der kun er 5-10% af forureningen tilbage de steder, hvor nedbrydningen har været mest effektiv.

Morten Hundahl siger, at langt den største del af nedbrydningen sker ved fordampning og udvaskning, som er afhængig af især temperatur- og nedbørsforhold, oliens sammensætning og geologiske forhold. Men der er også fundet spor af biologisk nedbrydning, som går i gang, når svampe og bakterier omsætter olieprodukterne.

Der er tale om en mindre del af den samlede nedbrydning, og forskerne er for øjeblikket ved at undersøge en formodning om, at bionedbrydningen finder sted på de steder, hvor et længerevarende snedække fra snedriver har givet større jordfugtighed.

En potentiel risiko


Forskerne har indtil nu haft mest øje for forureningen fra råolie, som flere gange har været årsag til store miljøkatastrofer. Selvom forureningen af de raffinerede olieprodukter, olie og benzin, oftest er mere lokal og mindre iøjnefaldende, er de ikke ufarlige, især fordi de har en længere nedbrydningstid og er mindre naturlige og dermed mere giftige for miljøet end råolien.

Forureningen på Marraq-halvøen er langtfra den eneste olieforurening i Grønland. Det amerikanske militær har efterladt andre oliedepoter, bl.a. et kæmpedepot ved Ikatteq i Østgrønland, og i de øde fjeldområder ligger efterladte fueltønder fra f.eks. tidligere militær virksomhed, mineralefterforskning og lignende aktiviteter. I mange byer og bygder er der forurening fra utætte tanke og tønder med benzin, petroleum og brændsel- og dieselolie.

- Udover at olieforureningen passer meget dårligt med en national målsætning om en ren natur, så lurer der også en potentiel risiko i fremtiden, siger Morten Hundahl.

Udsivning i havet, vandløb og søer kan blive katastrofal for dyrelivet, og en forurening af drikkevandet vil selvsagt give alvorlige problemer. Derfor er større viden vigtig, så myndighederne i fremtiden kan håndtere problemet miljømæssigt korrekt og få en beredskabsplan klar.

 

Indhold 2/00


Foto:Morten Hundah

l Kontakt: , Carl Bro as, tlf. 8932 6696,

Projektet er blevet finansieret gennem midler fra Miljøstyrelsens DANCEA-program (Danish Cooperation for Environment in the Arctic).

 

Tegn et abonnement !

Klik her
eller ring 32880100