Dansk Polarcenter | Strandgade 100 H | 1401 København K | Danmark
telefon 3288 0100 | telefax 3288 0101 | 
News    |    Research & Logistics    |    Publications    |    Library    |    Photos    |    Polarfronten    |    Om DPC
Du er på:
Din browser er ikke en Internet Explorer !

Teknologicenter tæt på målstregen

Et nyt Center for Arktisk Teknologi i Sisimiut er tæt på at blive en realitet og kan give Grønland et teknologisk løft.

Af Poul-Erik Philbert

Hvis den sidste grønlandske brik falder på plads, kan 7 grønlandske og 7 danske studerende i september 2001 starte på en ny ingeniøruddannelse på Center for Arktisk Teknologi i Sisimiut. Foreløbig har det nye center fået det blå stempel i Danmark med en driftsbevilling på 1 mio. kr. fra Forskningsministeriet og med 5 mio. fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i form af det taxametertilskud, som staten giver pr. studerende på de højere uddannelser.

Tilbage står de 2,5 mio. kr., som efter planerne skal komme fra Grønlands Hjemmestyre, og som Landstinget vil tage stilling til i forbindelse med sommerens finanslovsforhandlinger i Grønland.

Arktisk teknologi på dagsordenen

De drivende kræfter bag Center for Arktisk Teknologi har været professorerne Arne Villumsen og Ole Jacobi fra DTU, som i et samarbejde med Bygge- og Anlægsskolen i Sisimiut har haft projektet i støbeskeen siden 1997.

- Der er hårdt brug for uddannelser i arktisk teknologi, siger Arne Villumsen. Siden GTO blev nedlagt i 1990, er det blevet vanskeligere at samle erfaringer op om de helt specielle, tekniske krav, som det arktiske klima stiller til bygge- og anlægsbranchen.

Arne Villumsen forudser også, at Grønland i de nærmeste år får et voksende behov for arbejdskraft på det tekniske område:

- Grønland står over for store renoveringsopgaver inden for vand- og varmeforsyning og på boligområdet, så vores planer om et arktisk teknologicenter er i god overensstemmelse med Hjemmestyrets langsigtede anlægs- og renoveringsplaner. Vi satser på en miljørigtig og moderne uddannelses- og teknologiudvikling, som kan give Grønland et teknologisk løft.

Alsidige uddannelsestilbud

Centret får til huse på Bygge- og Anlægsskolen i Sisimiut, som iflg. Arne Villumsen er det perfekte sted at placere et arktisk teknologicenter. Der findes et teknisk og teknologisk miljø på skolen, som kan blive til gensidig inspiration, og naturforholdene er rigtige med muligheder for at udføre forsøg med permafrost.

På centret vil der også blive plads til en HTX-uddannelse, og de sommerkurser for folkeskolelærere, teknikere og ingeniørstuderende, som DTU sammen med Bygge- og Anlægsskolen har kørt siden 1997, vil blive fortsat og udviklet.

Når udbygningen af Center for Arktisk Teknologi om 5-6 år er afsluttet, vil der være plads til omkring 50 studerende pr. årgang.

Udgifterne til etableringen af centret bliver på ca. 14 mio., som initiativtagerne går i gang med at rejse gennem private fonde, når den daglige drift er sikret. Ifølge Arne Villumsens kalender vil det ske i løbet af sommeren, for han har allerede sat kryds den 7. og 8. august, hvor han planlægger, at landsstyremedlem Lise Skifte Lennert og forskningsminister Birte Weiss vil møde op og indvie det nye center.

 

Indhold 2/00

 

Foto: Bygge- & Anlægsskolen

Bygge- og Anlægsskolen i Sisimiut sætter solfangere op. Her får det nye Center for Arktisk Teknologi til huse. Kontakt: , DTU, tlf.: 4525 2165,

 

Tegn et abonnement !

Klik her
eller ring 32880100