Dansk Polarcenter | Strandgade 100 H | 1401 København K | Danmark
telefon 3288 0100 | telefax 3288 0101 | 
News    |    Research & Logistics    |    Publications    |    Library    |    Photos    |    Polarfronten    |    Om DPC
Du er på:
Din browser er ikke en Internet Explorer !
OECD-rapport om Grønlands økonomi:

En vej ud af stagnationen


Grønlands økonomi er gået i stå og lider under den offentlige sektors dominans. En grundlæggende omstilling med mere vægt på markedet er den kur, økonomerne bag en OECD-rapport ordinerer.

Af Poul-Erik Philbert
Fra 1986-96 er Grønlands økonomi ikke vokset målt i faste priser. Samtidig er bruttonationalproduktet, som er den målestok, der bruges, steget med 30% i OECD-landene. Det er de ubehagelige realiteter, som økonomerne forholder sig til i OECD's seneste rapport om Grønlands økonomi.

Der mangler et lokomotiv
Rapporten giver ingen illusioner om, at det bliver nemt at vende udviklingen. OECD-økonomerne har selv svært ved at pege på et lokomotiv, som kan trække den grønlandske økonomi i gang. Fiskeriet ser ikke ud til at vokse, de meget omtalte råstoffer ligger stadig gemt i undergrunden, og turismen er endnu på et lavt blus. I virkeligheden er rapportens mest konkrete bud, at man må satse på at udvikle de små og mellemstore virksomheder.
Et lille lys i mørket er det, at Landsstyret gennem de senere år har vendt et stort underskud på de offentlige regnskaber til et overskud, og at der i dag er lav inflation og høj beskæftigelse. Men lyset kan vise sig at stamme fra et modkørende tog, for på kort sigt frygter økonomerne, at et lønpres vil hæve de høje lønninger, som de i forvejen har udpeget som et af Grønlands grundlæggende problemer.

Mere plads til markedet
Rapporten siger, at politikerne ikke kan nøjes med de traditionelle økonomiske instrumenter som de offentlige finanser og renten. Der er brug for grundlæggende ændringer af hele den økonomiske struktur.
OECD-økonomerne ligger meget tæt op ad en anden fagøkonom, Martin Paldam, Århus Universitet, som har været en kritisk røst i flere år. De sætter fingeren på det offentliges dominerende rolle i økonomien og slår fast, at strukturreformer, der giver mere magt til markedet, er politikernes eneste effektive middel til at puste nyt liv i økonomien.
Rapporten advarer mod det, man kalder 'big-bang'-reformer (dvs. en hurtig gennemførelse af strukturændringer), og anbefaler i stedet at ændre systemet over en kortere årrække. Konkret foreslås det, at politikerne bl.a. skal

* ophæve ensprissystemet
* privatisere de mange offentlige selskaber og opgaver
* give den fri konkurrence bedre betingelser
* sikre erhvervslivet bedre vilkår og mere indflydelse
* udvikle iværksætterånden
* liberalisere boligmarkedet og
* reformere overførselssystemet Filosofien er, at det vil frigøre initiativer og aktiviteter, som på længere sigt kan sætte en dynamik i gang i det grønlandske samfund og føre frem til en bæredygtig og selvstændig økonomi.

Uddannelse, uddannelse, uddannelse
Hvis viften af strukturreformer skal give resultater, kræver det uddannelse, siger OECD-økonomerne flere gange. De er derfor bekymrede over, at der er et stort frafald på de grønlandske uddannelser, og at antallet af personer, som får en uddannelse, er faldet. Hvis det skal ændres, er det nødvendigt at styrke grunduddannelserne, konstaterer rapporten.
OECD-økonomerne opfordrer også politikerne til at overveje, hvor mange videregående uddannelser, det er klogt at have i Grønland. Fra et økonomisk synspunkt er det billigere at lade de studerende tage deres uddannelse i udlandet, især i Danmark. Rapporten vurderer også, at det vil øge kvaliteten, fordi det er svært at opretholde et højt, fagligt niveau på de små, grønlandske uddannelsessteder.
Endelig anbefaler økonomerne, at man prioriterer dansk og også gerne et andet fremmedsprog højt, fordi kontakten til udlandet med en øget turisme, råstofudvinding og mere handel vil blive vigtig.

Mange hvalrosser
Med rapporten har økonomerne sendt stafetten videre til politikerne, som må gøre det hårde arbejde. Ved offentliggørelsen i Nuuk den 20. maj sagde landsstyremedlem for økonomi og handel, Josef Motzfeldt:
- Der er mange hvalrosser, der skal sluges, og det bliver en lang og sej proces. Mange holdninger skal ændres, men jeg tror, at den grønlandske befolkning vil være med, hvis den bliver taget med på råd.

Indhold 2/1999

Foto: Magnus Elander


Link:
Rapporten om Grønlands økonomi kan læses i sin helhed på Hjemmestyrets hjemmeside

 

Tegn et abonnement !

Klik her
eller ring 32880100