Dansk Polarcenter | Strandgade 100 H | 1401 København K | Danmark
telefon 3288 0100 | telefax 3288 0101 | 
News    |    Research & Logistics    |    Publications    |    Library    |    Photos    |    Polarfronten    |    Om DPC
Du er på:
Din browser er ikke en Internet Explorer !
Geologisk kortlægning i Grønland:

En usædvanlig arbejdsplads uden træk-og-slip

I næsten 50 år har GEUS arbejdet på en systematisk kortlægning af Grønlands geologi. Nu er hele Grønland snart på geologiske kort, og det har ikke været et helt almindeligt otte-til-fire-job.

Af Poul-Erik Philbert
Vejrbidte, forpjuskede og endnu lidt fortumlede over mødet med civilisationen. Har man blot én gang mødt et par geologer fra GEUS (Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse), som lige er hoppet ud af helikopteren efter seks ugers feltarbejde med at kortlægge Grønlands geologi, er man ikke i tvivl om, at det er en tjans, der kræver sin forsker.
- Men vi udvælger geologerne med omhu, og mange af dem har været med et par håndfulde ekspeditioner eller mere, fortæller statsgeolog Niels Henriksen.
Det kræver hårdførhed dag efter dag at trave rundt i det uvejsomme terræn for at indsamle de sten og observationer, som senere skal pusles sammen til de geologiske kort. Den eneste - og bestemt ikke velkomne - afveksling er, når vejrguderne puster sig op, og tvinger geologerne til en dags kontorarbejde på langs i teltet. En robust psyke er heller ikke af vejen, hvis man skal overleve seks uger alene med en kollega kun med et lille telt, en sovepose og et feltkøkken til at klare de mest nødtørftige behov.

Edderkoppen i sit spind
Niels Henriksen, som er en institution i geologkredse og aldrig hedder andet end Oscar, har stået i spidsen for kortlægningen i Grønland i 30 år. Han kender hver enkel lille krinkelkrog af det store apparat, som GEUS sætter i bevægelse hvert år, når sommerens kampagne løber af stablen.
Første etape foregår i en tungtlastet C-130'er fra Flyvevåbnet, som fragter omkring 10 tons gods, feltudstyr, proviant og andre fornødenheder, der skal gøre geologer, logistikere og piloter uafhængige af forsyninger udefra de par måneder, feltarbejdet står på. Bestemmelsesstedet er GEUS' hovedlejr, som under kortlægningen i Nordøstgrønland bl.a. har været opslået på de militære anlæg i Mestersvig og Station Nord. Herfra fordeler Oscar og hans håndgangne mænd forsyningerne med helikopter og fly til de 35-40 geologer, som arbejder to og to ude i marken.
Det er også fra hovedlejren, at Oscar som edderkoppen i sit spind trækker i trådene. To gange i døgnet, morgen og aften, er han i radiokontakt med geologholdene for at høre, hvordan arbejdet skrider frem, og om alt er vel. Man aftaler også, hvornår holdet skal have helikopterhjælp for at blive løftet til en ny lejrplads eller til at foretage rekognoscering fra luften over utilgængelige områder.

Helikopterne løfter opgaverne
Uden støtte fra helikoptere, fly og skibe ville arbejdet være ekstremt besværligt, fordi det hyppigt foregår i områder uden infrastruktur. Helikopterne er helt uundværlige, fordi de er meget fleksible og mobile og kan gå ned lige netop det sted, som geologerne udpeger som det bedste lejrområde.
- Det koster ganske vist 10.000 kr. i timen at chartre en helikopter, siger Niels Henriksen, men på den anden side ville arbejdet tage 3-5 gange så lang tid uden, så det ser vi som en fornuftig investering.
Begrænsningen i de små MD 500- og AS 350-helikoptere er, at de ikke kan fragte så meget. Så for at spare flyvetid bruger man små fly til at udlægge brændstof- og proviantdepoter ved korte og knubbede landingsbaner, der ofte må anlægges som en del af feltarbejdet.
Når den sidste sten er i posen, og geologerne er hentet hjem til baselejrens trygge omgivelser, er der kun tilbage at rydde ordentligt op og fjerne sporene efter de mange aktiviteter.
C-130'eren står parat med åben bug for at fragte udstyret tilbage til Danmark. Madrationerne er fortæret, og det giver plads til de 5-6 tons sten, som geologerne møjsommeligt har indsamlet, og som indgår i den samling på 500.000 prøver, som GEUS gennem tiderne har bragt hjem fra arbejdet i Grønland.
- Stene for brød, som Niels Henriksen formulerer det.

Det stille arbejde før og efter
Feltarbejdet er uden sammenligning den del af den geologiske kortlægning, som giver mest sved på panden. Men absolut ikke den længstvarende. Geologerne har, før de sætter den første fod i det stenede landskab, været igennem den tilgængelige viden om geologien i området, og med i hånden har de et midlertidigt topografisk og geologisk kort, som teknikerne på GEUS har udviklet på grundlag af flyfotos fra Kort- og Matrikelstyrelsen.
Efter feltarbejdet trækker geologerne sig tilbage til det stille arbejde i kontorer og laboratorier for at bearbejde det indsamlede materiale, og efter et års tid begynder de første resultater at sive ud. Efter endnu 3-5 års arbejde kan GEUS præsentere de sammentegnede kort og de 100-200 artikler, som fuldender beskrivelsen af området.
Omkring en tredjedel af det videnskabelige arbejde kommer fra de udenlandske geologer, som hvert år deltager.
- Vi har let ved at håndplukke internationale eksperter, som uden løn stiller deres specialviden til rådighed, siger Niels Henriksen. Grønland er en lækkerbisken for enhver geolog, fordi landskabet ligger afhøvlet og finpudset af isen og uden forstyrrende vegetation, så man kan se strukturerne i fjeldene og bjergarterne med det blotte øje.
Det internationale islæt har også andre fordele:
- Det giver konkurrence, så vi bliver holdt til ilden og ikke så let henfalder til baggårdsgeologi, som Niels Henriksen malende udtrykker det.

Ikke ufarligt, men...
Kortlægningen har ikke været forskånet for ulykker. I 1958 var der et alvorligt helikopterstyrt, og i begyndelsen af 70'erne forsvandt en helikopter sporløst i området ved Fiskenæsset i Vestgrønland. Strabadserne i marken har derimod ikke ført til de store ulykker. En brækket finger eller en forstuvet fod i ny og næ er det værste.
Men en omstrejfende isbjørn engang imellem undgår geologerne ikke. Og som en sløjfe på denne artikel får Niels Henriksen lov til at fortælle sin isbjørnehistorie:
- Vi blev en tidlig morgen overrasket af en uvenlig bjørn og søgte i huj og hast - uden udstyr - op på det nærliggende fjeld, hvorfra vi kunne betragte bæstet. Den gik systematisk til værks: åd vores proviant, gnavede konservesdåser i stykker, og gik videre til skosværte, stearinlys, sæbe og andet tygbart. Herefter flåede den teltene i stykker og pulveriserede i øvrigt, hvad den kunne få fat på. Indimellem faldt den udmattet om og tog en lur. Det må have været hård kost, for til sidst fik den tynd mave og luntede væk. Men da havde vi også siddet i 24 timer og set en geologlejr blive splittet totalt af.

Indhold 2/1999

Foto: Jacob Lautrup, GEUS

Den geologiske kortlægning af Grønland foregår oftest i områder uden infrastruktur. Helikopteren er derfor en uundværlig partner i arbejdet og gør det muligt at færdes 'frit' i de ellers utilgængelige områder.
Kontakt:
, GEUS
tlf. 38 14 22 50

Links:
GEUS' hjemmeside

Det sidste kort, artikel om kortlægningen af Grønland

 

Tegn et abonnement !

Klik her
eller ring 32880100